Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Avohuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien ja huoltajien kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia.

Avohuollon tukitoimet ovat aina vapaaehtoisia ja perustuvat perheen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Lastensuojeluasiakkuuden alkaessa lapselle nimetään oma sosiaalityöntekijä, joka koordinoi lapselle ja perheelle annettavia palveluita.

Avohuollon tukitoimia on järjestettävä viipymättä, kun lastensuojelun tarve on todettu. Avohuollon tukitoimet kirjataan lapselle laadittavaan asiakassuunnitelmaan. Lastensuojelun työskentelyssä noudatetaan lievimmän puuttumisen periaatetta.

Lastensuojelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia ovat:

  • taloudellinen tuki
  • tehostettu perhetyö
  • perhekuntoutus
  • lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle

Avohuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien ja huoltajien kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia.

Puhelinasiointi

Tietoa palvelusta

Ota yhteys Villan perhekeskukseen, Kannuksen sosiaalitoimistoon tai perhe- ja sosiaalikeskus Pajalaan puhelimitse. Lastensuojeluasiakkuuden alkaessa lapselle nimetään oma sosiaalityöntekijä, joka koordinoi lapselle ja perheelle annettavia palveluita.

Toiminnasta vastaavat

Minna Lönnbäck

Toimialuejohtaja

Puhelin: +358 44 780 9442

Ulla Siirilä

Johtava sosiaalityöntekijä

Puhelin: +358 40 804 2720

Oili Hagström

Johtava sosiaalityöntekijä

Puhelin: +358 44 780 9994

Maarit Biskop

Vs.palvelualuejohtaja

Matkapuhelin: +358 40 806 5151

Mirka Linna

Johtava sosiaalityöntekijä

Matkapuhelin: +358 40 804 2835