Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Avohuollon tukitoimet ovat aina vapaaehtoisia ja perustuvat perheen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Lastensuojeluasiakkuuden alkaessa lapselle nimetään oma sosiaalityöntekijä, joka koordinoi lapselle ja perheelle annettavia palveluita.

Avohuollon tukitoimia on järjestettävä viipymättä, kun lastensuojelun tarve on todettu. Avohuollon tukitoimet kirjataan lapselle laadittavaan asiakassuunnitelmaan. Lastensuojelun työskentelyssä noudatetaan lievimmän puuttumisen periaatetta.

Lastensuojelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia ovat:

  • taloudellinen tuki
  • tehostettu perhetyö
  • perhekuntoutus
  • lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle

Avohuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien ja huoltajien kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia.

Puhelinasiointi

Tietoa palvelusta

Lastensuojelun avohuolto tukee lasta, nuorta ja perhettä tilanteissa, joissa tukea tarvitaan sosiaalisista, taloudellisista, jaksamiseen liittyvistä tai vastaavista syistä. Muotoja ovat neuvonnan ja terapian ohella esimerkiksi tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, perhetyö ja -kuntoutus, vertaisryhmät sekä harrastus-, loma- ja virkistystoiminnan tukeminen.

Lapsi ja perhe saavat tukea esimerkiksi puutteellisten asumisolojen korjaamiseen, koulunkäyntiin ja opiskeluun sekä läheisten ihmissuhteiden ylläpitoon. Palveluista kootaan kuhunkin yksilölliseen tilanteeseen soveltuva kokonaisuus. Hyvinvointialue järjestää palvelut tarpeen mukaan.

Toiminnasta vastaavat

Minna Lönnbäck

Toimialuejohtaja

Puhelin: +358 44 780 9442

Ulla Siirilä

Johtava sosiaalityöntekijä

Puhelin: +358 40 804 2720

Oili Hagström

Sosiaalityöntekijä

Puhelin: +358 44 780 9994

Maarit Biskop

Palvelualuejohtaja

Matkapuhelin: +358 40 806 5151

Katso myös nämä