Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Öppenvårdens stödåtgärder är alltid frivilliga och baserar sig på samarbete med familjen. När ett barn blir klient hos barnskyddet får hen en egen socialarbetare som koordinerar servicen som ges barnet och familjen.

Öppenvårdens stödåtgärder ska ordnas utan dröjsmål när ett behov av barnskydd har konstaterats. Öppenvårdens stödåtgärder dokumenteras i en klientplan som utarbetas för barnet. Inom barnskyddet iakttas principen om lindrigare åtgärd.

Service och stödåtgärder i enlighet med barnskyddslagen:

  • ekonomiskt stöd
  • intensifierat familjearbete
  • familjerehabilitering
  • placering av barnet utanför hemmet

Syftet med öppenvården stödåtgärder är att främja och stödja barnets positiva utveckling samt att stödja och stärka föräldrars och vårdnadshavares förmåga och möjligheter att fostra barnet.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Öppenvården inom barnskyddet stöder barnet, ungdomen och familjen i situationer där man behöver stöd för att orka, på grund av sociala och ekonomiska eller motsvarande orsaker. Vid sidan av rådgivning och terapi tillhandahålls stödpersons- och stödfamiljsverksamhet, familjearbete och -rehabilitering, kamratgrupper samt stöd för hobby-, semester- och rekreationsverksamhet.

Barnet och familjen ges stöd exempelvis för reparation av bristfälliga boendeförhållanden, skolgång och studier samt upprätthållande av nära mänskliga relationer. Av tjänsterna sammanställs en lämplig individuell helhet. Välfärdsområdet ordnar tjänsterna efter behov.

För verksamheten ansvarar

Minna Lönnbäck

Serviceområdeschef

Telefon: +358 44 780 9442

Ulla Siirilä

Ledande socialarbetare

Telefon: +358 40 804 2720

Oili Hagström

Ledande socialarbetare

Telefon: +358 44 780 9994

Maarit Biskop

Tf ansvarsområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 806 5151

Ta en titt också på dessa