Flytta dig till innehållet

Syftet med stödåtgärder inom öppenvården är att främja och stödja barnets positiva utveckling. Dessutom stödjas och stärks föräldrarnas och vårdnadshavarnas förmåga och möjligheter att fostra barnet.

Öppenvårdens stödåtgärder är alltid frivilliga och baserar sig på samarbete med familjen. När ett barn blir klient hos barnskyddet får hen en egen socialarbetare som koordinerar servicen som ges barnet och familjen.

Öppenvårdens stödåtgärder ska ordnas utan dröjsmål när ett behov av barnskydd har konstaterats. Öppenvårdens stödåtgärder dokumenteras i en klientplan som utarbetas för barnet. Inom barnskyddet iakttas principen om lindrigare åtgärd.

Service och stödåtgärder i enlighet med barnskyddslagen:

  • ekonomiskt stöd
  • effektiverat familjearbete
  • familjerehabilitering
  • placering av barnet utanför hemmet

Syftet med öppenvården stödåtgärder är att främja och stödja barnets positiva utveckling samt att stödja och stärka föräldrars och vårdnadshavares förmåga och möjligheter att fostra barnet.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Kontakta Villa Familjecenter, socialbyrån i Kannus eller familje- och socialcentret Pajala per telefon. När ett barn blir klient hos barnskyddet får hen en egen socialarbetare som koordinerar servicen som ges barnet och familjen.

För verksamheten ansvarar

Minna Lönnbäck

Serviceområdeschef

Telefon: +358 44 780 9442

Ulla Siirilä

Ledande socialarbetare

Telefon: +358 40 804 2720

Oili Hagström

Ledande socialarbetare

Telefon: +358 44 780 9994

Maarit Biskop

Tf ansvarsområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 806 5151

Mirka Linna

Ledande socialarbetare

Mobiltelefon: +358 40 804 2835