Siirry sisältöön

Lastensuojeluilmoituksen tekeminen

Yhteydenotto tai ilmoitus käynnistää palvelutarpeen arvion, jonka aikana työntekijät tapaavat perheen jäseniä yhdessä ja erikseen sekä niitä tahoja, jotka ovat perheelle aiemmin tuttuja. Työskentelyn tarkoituksena on selvittää perheen avun ja tuen tarvetta ja niitä palveluita, joista perheelle olisi apua.

Yhteydenoton tai lastensuojeluilmoituksen voit tehdä sosiaalipäivystykseen ympäri vuorokauden soittamalla tai DigiSoiten Omapalvelun kautta sähköisesti:

Yhteydenotosta puhutaan silloin kun perhe itse ottaa yhteyttä tai perheen kanssa yhteistyötä tekevä taho ottaa yhteyttä perheen suostumuksella. Lastensuojeluilmoituksesta puhutaan silloin, kun perheen suostumusta yhteydenottoon ei ole.

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus

Ennen lapsen syntymää 25§ 1 (12.2.2010/88) momentissa mainittujen henkilöiden on salassa pitosäännösten estämättä tehtävä ennakollinen lastensuojeluilmoitus, jos on perusteltua syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen.

Ennakollinen lastensuojelutarpeenarvio tehdään aikuissosiaalityössä yhteistyössä perhepalveluiden arviointitiimin kanssa.

Ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tavoitteet ja tarkoitus

  • turvata odottavalle äidille ja tulevalle perheelle riittävät tukitoimet jo raskausaikana
  • synnyttää toimintavelvoitteen sosiaalityöhön jo ennen lapsen syntymää
  • tarvittavat palvelut voidaan suunnitella etukäteen yhdessä vanhempien kanssa
  • lastensuojeluilmoitus tulee tehdä, jos ilmoittajalla on varmaa tietoa tulevan äidin tai isän päihdeongelmasta, mielenterveysongelmasta tai vapausrangaistuksesta
  • vanhemmille annettava palvelu on aikuissosiaalityön palvelua
  • lastensuojelun sosiaalityö alkaa lapsen syntymästä

Puhelinasiointi

Tietoa palvelusta

Yhteydenoton tai lastensuojeluilmoituksen voit tehdä sosiaalipäivystykseen ympäri vuorokauden soittamalla tai DigiSoiten Omapalvelun kautta sähköisesti.

Toiminnasta vastaavat

Minna Lönnbäck

Toimialuejohtaja

Puhelin: +358 44 780 9442

Oili Hagström

Johtava sosiaalityöntekijä

Puhelin: +358 44 780 9994

Ulla Siirilä

Johtava sosiaalityöntekijä

Puhelin: +358 40 804 2720

Henna-Maria Kivelä

Johtava sosiaalityöntekijä

Puhelin: +358 40 804 3637

Maarit Biskop

Vs.palvelualuejohtaja

Matkapuhelin: +358 40 806 5151