Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Att göra en barnskyddsanmälan

Kontakt eller anmälan leder till en bedömning av behovet av tjänster, under vilken anställda träffar familjemedlemmarna tillsammans och var för sig, samt de aktörer som sedantidigare är bekanta för familjen. Syftet med arbetet är att ta utreda familjens behov av hjälp och stöd och de tjänster som skulle vara till hjälp för familjen.

Du kan ta kontakt eller göra en barnskyddsanmälan till socialakuten dygnet runt genom att ringa eller ta kontakt digitalt via DigiSoiten Omapalvelu:

Med kontakt avses att familjen själv eller en aktör som arbetar med familjen med familjens samtycke tar kontakt. Man talar om en barnskyddsanmälan när det inte finns något samtycke från familjens sida att kontakta barnskyddet.

Föregripande barnskyddsanmälan

En föregripande barnskyddsanmälan görs innan barnet föds. En föregripande barnskyddsanmälan ska alltid göras om det finns skälig anledning att misstänka att barnet kommer att behöva barnskyddets stödåtgärder omedelbart efter födseln.

En föregripande barnskyddsanmälan ska göras i situationer där personen som gör anmälan har väl grundad information om till exempel den blivande mammans eller pappans rusmedelsproblem, allvarliga psykiska störning eller fängelsestraff.

En föregripande barnskyddsanmälan kan göras genom att ringa Soites socialjour.

Målet och syftet med föregripande barnskyddsanmälan

  • att trygga den blivande mamman och den blivande familjen de tillräckliga stödåtgärderna redan under graviditeten
  • skapar handlingsförpliktelse för socialarbete redan innan barnet fötts
  • den nödvändiga servicen kan planeras på förhand tillsammans med föräldrarna
  • en barnskyddsanmälan ska göras om den som gör anmälan har tillförlitlig information om den blivande mammans eller pappans rusmedelsproblem, mentalhälsoproblem eller frihetsstraff
  • servicen som ges föräldrarna är vuxensocialarbetets service
  • barnskyddets socialarbete börjar när barnet fötts

Bedömning av behovet av en föregripande barnskyddsanmälan görs inom vuxensocialarbetet i samarbete med familjetjänsternas bedömningsteam.

  • Allt stöd som ges till föräldrar före ett barns födelse är en hälsovårdstjänst eller socialtjänst för vuxna.
  • Den socialservice som behövs direkt efter barnets födelse kan bedömas och planeras i samarbete med socialarbetaren.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Du kan ta kontakt eller göra en barnskyddsanmälan till socialakuten dygnet runt genom att ringa eller ta kontakt digitalt via DigiSoiten Omapalvelu.

För verksamheten ansvarar

Minna Lönnbäck

Serviceområdeschef

Telefon: +358 44 780 9442

Oili Hagström

Ledande socialarbetare

Telefon: +358 44 780 9994

Ulla Siirilä

Ledande socialarbetare

Telefon: +358 40 804 2720

Henna-Maria Kivelä

Ledande socialarbetare

Telefon: +358 40 804 3637

Maarit Biskop

Tf ansvarsområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 806 5151

Uträtta ärenden digitalt

Ta en titt också på dessa