Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Kun pohditte eroa

Ero voi tuntua sitä pohtivalta ainoalta ratkaisulta parisuhteen ongelmiin. Eroa harkitsevien tulisi, erityisesti lasten vuoksi, selvittää kaikki eri mahdollisuudet saada apua ongelmiinsa ennen eropäätöksen tekemistä. Eropäätöksen tekeminen on vanhemmille yksi elämän vaikeimmista ratkaisuista. Eroa pohtiessa kannattaa miettiä mihin haasteisiin eroamalla haetaan ratkaisua. Apua ongelmiin tulee hakea ajoissa.

Ero lapsiperheessä -tilaisuus tarjoaa tietoa ja tukea eroa pohtiville ja eronneille vanhemmille ja heidän läheisilleen. Tilaisuudessa on mahdollisuus keskustella eroamiseen, vanhemmuuteen ja lapsiin liittyvistä kysymyksistä. Keskustelua ohjaavat vapaaehtoiset eron kokeneet vanhemmat. Pohdintavaiheessa voitte myös ottaa yhteyttä Keski-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskukseen tai perheneuvoloihin.

Perheasiain sovittelu on tarkoitettu vaikean tilanteen tai ristiriidan selvittämiseksi parisuhteessa tai perheessä silloin, kun omat keinot tai voimat ovat vähissä. Keskustelussa etsitään yhdessä osapuolten kanssa uusia ratkaisuja tai vaihtoehtoja, jotka vievät arkielämää eteenpäin muodostuipa perheen ratkaisuksi mikä tahansa. Sovittelija ei ota kantaa siihen erotaanko vai jatketaanko yhdessä. Lasten asema huomioidaan sovittelutyössä. Sovittelupalvelu on vapaaehtoista, maksutonta ja luottamuksellista. Sovittelua tarjoavat Keski-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskus sekä Kannuksen ja Kaustisen perheneuvolat.

Parisuhteen päättyessä

Vanhemmuus ja siihen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet jatkuvat vanhempien erotessa. Lapselle tulee taata sama oikeus vanhempiinsa riippumatta siitä, asuvatko nämä yhdessä vai erikseen. Avioliiton tai avoliiton hajotessa yhteisten alaikäisten lasten huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta sovitaan lastenvalvojan luona. 

Mikäli vanhempien on vaikea päästä sopimukseen lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta tai elatusta koskevissa asioissa, voidaan järjestää yhteisvanhemmuusneuvottelu, jossa lastenvalvojan työparina toimii esimerkiksi sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja. Yhteisvanhemmuusneuvottelussa työntekijät voivat olla tukena kompromissin löytymisessä ja vanhempien keskinäinen sopimus voidaan tehdä ja vahvistaa. Ennen neuvottelua vanhemmat voivat täyttää valmiiksi vanhemmuussuunnitelman.

Jotta lapset selviäisivät vanhempien erosta mahdollisimman hyvin, on tärkeää sopia lasten asiat rakentavasti vanhempien välisistä mahdollisista erimielisyyksistä huolimatta. Perheasioiden sovittelulla pyritään estämään erimielisyyksien kasvaminen vanhempien välisiksi jatkuviksi kiistoiksi ja riidoiksi. Sovittelijat tarjoavat tukea ja apua vanhempien välisten keskustelujen edistämiseksi. Tällä pyritään tukemaan sitä, että lasten suhteet kumpaankin vanhempaansa säilyvät ja arki sujuu erosta huolimatta.

Sovittelussa voidaan keskustella kaikista niistä kysymyksistä, joita lapsen asioiden järjestämiseen liittyy ja joista vanhempien on vaikea keskenään päästä yksimielisyyteen. Virallisia sopimuksia lapsen huoltoon, asumiseen ja tapaamisiin liittyen ei sovittelussa tehdä, mutta sopimuksia voidaan alustavasti valmistella ja ne voidaan sitten lastenvalvojan luona myöhemmin vahvistaa. Sovittelua tarjoavat Keski-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskus sekä Kannuksen ja Kaustisen perheneuvolat.

Huoltoriitaa voidaan sovitella myös käräjäoikeudessa. Tässä asiantuntija-avusteisessa huoltoriitojen sovittelussa sovittelijana toimii perheasioihin perehtynyt tuomari ja häntä avustaa vanhemmuuden ja lapsen kehityksen asiantuntija (psykologi tai sosiaalityöntekijä). Asiantuntija-avustajan käyttäminen on vanhemmille maksutonta. Vanhemmat voivat joko yhdessä tai erikseen hakea sovittelua käräjäoikeudelta. Asia voidaan siirtää sovitteluun myös vireillä olevasta oikeudenkäynnistä. Tällöin oikeudenkäynti keskeytetään odottamaan sovittelun lopputulosta. Sovittelija voi vahvistaa sovittelussa syntyneen sopimuksen, jolloin siitä tulee täytäntöönpanokelpoinen. 

Mikäli vanhemmat eivät pääse sovintoon, he voivat tehdä lapsen asuinpaikan käräjäoikeudelle hakemuksen yhteisen alaikäisen lapsen huollon, asumisen, tapaamisoikeuden ja elatusavun määräämiseksi. Käräjäoikeus voi hakemuksesta myös muuttaa lapsen asioissa annettua aikaisempaa päätöstä tai vahvistettua sopimusta, jos lapsen tai vanhempien olosuhteet ovat muuttuneet tai muutoin on aihetta. Käräjäoikeus voi käsittelyn yhteydessä pyytää sosiaalitoimelta selvityksen perheen tilanteesta. Selvityksen tekijät tekevät kotikäynnin vanhempien luokse, selvittävät lapsen mielipiteen ja hankkivat tarvittaessa tietoja muilta viranomaisilta. Sosiaalitoimen selvityksen saapumisen jälkeen vanhemmat kutsutaan pääkäsittelyyn, jonka päätteeksi käräjäoikeus antaa asiassa päätöksen.

Aikuisten eroryhmät

Eroa läpikäyvä ihminen tarvitsee tietoa eron eri vaiheista ja siitä toipumisesta, sillä tieto auttaa häntä ymmärtämään omaa tilannettaan paremmin. Keski-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskus järjestää säännöllisesti aikuisten eroryhmiä. Eroryhmä tukee jäseniään menetyksen suremisessa, eteenpäin jaksamisessa ja vanhasta irti pääsemisessä.

Ero lapsiperheessä -tilaisuudet tarjoavat tietoa ja tukea eroa pohtiville ja eronneille vanhemmille ja heidän läheisilleen. Tilaisuudessa on mahdollisuus keskustella eroamiseen, vanhemmuuteen ja lapsiin liittyvistä kysymyksistä. Keskustelua ohjaavat vapaaehtoiset eron kokeneet vanhemmat. 

Vertaiskahvilassa on mahdollisuus tavata muita eronneita vanhempia ja jakaa ajatuksia ja kokemuksia muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa.

Kokkolan olohuone on yhteinen kokoontumispaikka kaikille yhden vanhemman perheille.

Perheasiain neuvottelukeskus tarjoaa ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa.

Lapsen tukeminen eron jälkeen

Lapsi reagoi eroon ikäänsä ja kehitystasoaan vastaavalla tavalla. Tavallista on, että jo opituissa taidoissa tulee taantumista tai että rutiinit, kuten syöminen tai nukkumaanmeno, muuttuvat haastaviksi. Lapsen läheisyydentarve lisääntyy ja erilaiset pelot ovat tavallisia. Vanhemmat lapset voivat reagoida aggressiivisella käytöksellä. Lapsi myös herkästi syyttää itseään vanhempiensa erosta. Onkin tärkeää, että vanhemmat kertovat eron olleen aikuisten päätös. 

Mikäli vanhempien keskinäiset ristiriidat selvästi vaikeuttavat lapsen asioitten hoitoa ja heijastuvat lapsen hyvinvointiin ja mielenterveyteen tai jos lapsen oireilu on voimakasta tai pitkittynyttä, ota yhteyttä perheneuvolaan.

Lapsille järjestetään omia eroryhmiä. Lasten eroryhmä on tarkoitettu alakouluikäisille lapsille, jotka ovat kokeneet vanhempiensa eron ja erosta on kulunut aikaa vähintään puoli vuotta. Ryhmän tavoitteena on tukea lasta käsittelemään vanhempien eroa ja tukea lapsen myönteistä kehitystä haastavassa muutostilanteessa. Lisätietoja lasten ryhmistä saat puhelimitse.

Perhetukipalveluihin voit ottaa yhteyttä, mikäli perheen tilanne kriisiytyy erotilanteessa niin, että lapsen hoidossa ja huolenpidossa ilmenee puutteita tai lapsen kasvu ja kehitys vaarantuvat. Yhteydenotto käynnistää palvelutarpeen arvion, jonka aikana työntekijät tapaavat perheen jäseniä yhdessä ja erikseen sekä niitä tahoja, jotka ovat perheelle aiemmin tuttuja. Työskentelyn tarkoituksena on selvittää perheen avun ja tuen tarvetta ja niitä palveluita, joista perheelle olisi apua.

Yhteydenoton tai lastensuojeluilmoituksen voit tehdä arkisin klo 8-16 välisenä aikana. Muuna aikana kiireellisissä asioissa ota yhteyttä sosiaalipäivystykseen.

Puhelinasiointi

Toiminnasta vastaavat

Arja Seppälä

Vastuualuejohtaja, Palveluesimies

Puhelin: +358 44 730 7985

Minna Lönnbäck

Toimialuejohtaja

Puhelin: +358 44 780 9442

Katso myös nämä