Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Päihde- ja riippuvuuspalveluista tarjotaan apua riippuvuudesta kärsiville sekä heidän läheisille. Apua voi hakea päihderiippuvuuteen tai toiminnalliseen riippuvuuteen, esimerkiksi peliriippuvuuteen.

Palvelut ovat asiakkaan tukemista, neuvomista ja ohjaamista eri sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ja avohuollon tukitoimiin, joita annetaan avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella. Palveluja voi käyttää päihdeongelmainen itse sekä hänen läheisensä. 

Ajokelpoisuuden varmistamiseksi päihdehuollon työntekijä suorittaa EU-direktiivin mukaisen päihderiippuvuuden arvioinnin yhteistyössä lääkärin kanssa.

Puhelinasiointi

Palvelut

Avokuntoutuspalvelut keskittyvät moniammatillisen avun antamiseen päihde- ja riippuvuusongelmista kärsiville sekä heidän läheisilleen. Asiakkuus perustuu vapaaehtoisuuteen ja hoidossa korostuu luottamuksellinen yhteistyö asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa. Asiakkaaksi voi ilmoittautua ilman lähetettä ja vastaanotolle voi halutessaan tulla myös perheen/ läheisen kanssa. Palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia lukuun ottamatta lääkärikäyntejä. Avokuntoutuksessa toimii kolme eri tiimiä: Nuotta, Huumetiimi ja Alkotiimi.

Nuorten tuki- ja neuvotapiste Nuotta tarjoaa apua alle 25-vuotiaille ja heidän perheilleen, kun huolena on nuoren päihde- tai riippuvuusasiat. Yhteydenottoa toivotaan mielellään jo varhaisessa vaiheessa eikä ongelman tarvitse olla vakava avun hakemiseksi. Hoitajakäynnit ovat asiakkaalle maksuttomia, 18 vuotta täyttäneiltä lääkärikäynnistä veloitetaan maksu erillisen hinnaston mukaisesti.

Hoidon perustana on vapaaehtoisuus ja luottamuksellisuus. Päihteen käyttö nähdään vain osana nuoren ja hänen läheistensä elämässä. Hoidossa huomioidaan nuoren ja hänen perheensä koko elämäntilanne ja jokaisen asiakasperheen kanssa sovitaan heidän tarpeitaan vastaava hoitokokonaisuus. Nuotta on nuoren tukena niin pitkään kuin tarvitaan.

Huumetiimi tarjoaa apua yli 25- vuotiaille, mikäli huolena ovat huumeet ja/tai lääkkeiden väärinkäyttö. Yhteydenottoa toivotaan mielellään jo varhaisessa vaiheessa eikä ongelman tarvitse olla vakava avun hakemiseksi. Huumetiimin asiakkaaksi voi myös hakeutua, mikäli läheisesi huumeiden ja/tai lääkkeiden käyttö huolestuttaa. Hoitajakäynnit ovat asiakkaalle maksuttomia, lääkärikäynnistä veloitetaan maksu erillisen hinnaston mukaisesti.

Hoidon perustana on vapaaehtoisuus ja luottamuksellisuus.

Alkotiimi tarjoaa apua yli 25-vuotiaille, kun huolena on alkoholin käyttö tai toiminnalliset riippuvuudet (esimerkiksi peliriippuvuus). Yhteydenottoa toivotaan mielellään jo varhaisessa vaiheessa eikä ongelman tarvitse olla vakava avun hakemiseksi. Alkotiimin asiakkaaksi voi myös hakeutua, mikäli läheisesi alkoholin käyttö tai toiminnallinen riippuvuus huolestuttaa. Hoitajakäynnit ovat asiakkaalle maksuttomia, 18 vuotta täyttäneiltä lääkärikäynnistä veloitetaan maksu erillisen hinnaston mukaisesti.

Hoidon perustana on vapaaehtoisuus ja luottamuksellisuus.

Selviämishoito on tarkoitettu lyhytaikaista toipumista varten päihteiden vaikutuksen alaisille henkilöille. Selviämishoidolla pyritään turvaamaan henkilön terveys tai turvallisuus tilanteissa, joissa hän ei päihtymystilan vuoksi kykene huolehtimaan itsestään. Ennen selviämishoitoon tuloa ole mielellään yhteydessä selviämis- ja vieroitushoitoyksikköön paikkatilanteen varmistamiseksi.

Vieroitushoidolla tarkoitetaan runsaan, pitkään jatkuneen päihteidenkäytön lopettamista hoitotoimien tukemana. Tavoitteena on pysäyttää päihteiden käyttökierre, ehkäistä ja hoitaa vierotusoireita sekä luoda edellytykset fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle kuntoutukselle.

Päihde- ja riippuvuuspalveluissa toteutetaan opioidiriippuvuuden korvaushoidon tarpeen arviointi ja korvaushoidon lääkkeellinen toteutus.

Terveysneuvontapiste Vaihtari tarjoaa anonyymisti palveluita suonensisäisesti huumeita käyttäville asiakkaille. Asiakkaat voivat vaihtaa käytetyt ruiskut ja neulat puhtaisiin välineisiin.

Vaihtarissa annetaan myös terveysneuvontaa sekä hoitoonohjausta. Palvelut ovat maksuttomia sekä luottamuksellisia.

Vaihtari on avoinna parittomina viikkoina maanantaisin klo 16.15-17.00 Kokkolan pääterveysasemalla (Mariankatu 28, sisäänkäynti H-ovesta).

Pilke-toiminta on vertaistuellista, ammatillisesti ohjattua ryhmätoimintaa ikääntyneille (+60-vuotiaille), joilla on tai on ollut päihdeongelmia. Pilke-toimintaa järjestetään Tervakartanossa.

Jokilaaksojen päihdeohjaaja ottaa vastaan Kannuksessa, Toholammilla, Kaustisella ja Perhossa. Päihdeohjaajan vastaanotto edellyttää aina ajanvarausta asiakkaalta itseltään tai yhteistyökumppanilta.

Mikäli olet halukas päihdelaitoskuntoutukseen tai asumis- tai muihin tukipalveluihin, ole ensin yhteydessä päihde- ja riippuvuuspalveluihin.

Liitteet

Toiminnasta vastaavat

Johanna Smeds

Vastuualuejohtaja

Puhelin: +358 40 806 8110

Nina Wikström

Palvelualuejohtaja

Puhelin: +358 44 723 2306