Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Perhehoito voi olla pitkä- tai lyhytkestoista. Lyhytkestoinen perhehoitojakso on useimmiten 1–14 vuorokautta kuukaudessa tai se voi toteutua myös osavuorokautisena perhehoitona. Perhehoito on myös vaihtoehto omaishoitajan vapaapäivien järjestämiseksi.

Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalisia suhteitaan.

Perhehoidon erityisiä vahvuuksia ovat pysyvät ihmissuhteet ja niiden luoma turva sekä mahdollisuus kiintymyssuhteisiin. Perhehoidossa eheän arjen perustana ovat toistuvat arkirutiinit ja ennakoitavuus. 

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Jos palvelutarpeen selvityksen perusteella vammaisten perhehoidon edellytykset täyttyvät, on perhehoito sopiva tapa järjestää hoito vammaiselle lapselle tai nuorelle.

Voit hakea palveluita sähköisesti alaikäisen lapsen puolesta, mikäli olet ensin täyttänyt sitoumuksen alaikäisen puolesta-asiointiin Omapalvelussa.

Omapalvelun käyttö edellyttää verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmenteen käyttöä.

Perhehoidon käytännöt ja kriteerit

Perhehoidon käytännöt ja kriteerit on määritelty perhehoidon toimintaohjeessa.

Soite ohjaa ja valvoo perhehoidon toimintaa.

Puhelinasiointi

Toiminnasta vastaavat

Veronica Joskitt

Palvelualuejohtaja

Puhelin: +358 50 555 0706

Katso myös nämä