Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Familjevård kan vara lång- eller kortvarig. En kortvarig hemvårdsperiod är vanligtvis 1-14 dygn i månaden eller den kan också genomföras en del av dygnet. Familjevård är också ett alternativ när en närståendevårdares ledigheter ordnas.

Målet med familjevård är att ge den som är i familjevård möjlighet till vård under hemliknande förhållanden och till nära människorelationer samt att främja hens grundtrygghet och sociala relationer.

Familjevårdens särskilda styrkor är bestående mänskliga relationer och den trygghet de skapar samt möjlighet till anknytning. Grunden för en harmonisk vardag i familjevården är återkommande vardagsrutiner och förutsägbarhet. 

Vem är servicen avsedd för?

Om förutsättningarna för familjevård för en person med en funktionsnedsättning uppfylls utifrån en bedömning av servicebehovet, är familjevård ett lämpligt sätt att ordna vård för ett barn eller en ung person som har en funktionsnedsättning.

Du kan ansöka om service digitalt å ett minderårigt barns vägnar om du har först fyllt i en förbindelse om uträttande av ärenden å den minderårigas vägnar i Omapalvelu.

Användningen av Omapalvelu förutsätter identifiering med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Praxis och kriterier inom familjevård.

Praxis och kriterier inom familjevård har fastställts i familjevårdens instruktion.

Soite handleder och övervakar familjevårdsverksamheten.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Veronica Joskitt

Serviceområdeschef

Telefon: +358 50 555 0706

Ta en titt också på dessa