Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Perhehoitajalta edellytetään soveltuvuutta tehtävään. Perhehoitaja voi olla yksinasuva tai parisuhteessa elävä. Se on koko perheen asia, joka vaatii kaikkien perheenjäsenten hyväksymisen.

Toimeksiantajana Soite vastaa perhehoidosta ja sen järjestämisestä. Soite tekee erittäin tiivistä ja monipuolista yhteistyötä perhehoitajan kanssa. Soite ohjaa ja valvoo perhehoidon toimintaa.

Perhehoitaja saa valmennuksen tehtäväänsä, sekä tarvitsemansa tuen. Perhehoitajalle maksetaan erikseen määritelty hoitopalkkio ja kulukorvaus.

Aluksi tehdään toimeksiantosopimus, jossa sovitaan perhehoitajalle maksettavista palkkiosta ja kustannusten korvaamisesta, perhehoitajan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä muista perhekotia ja perhehoitoa koskevista seikoista.

Perhehoidon ammattilaiset vastavat mielellään asiaan liittyviin kysymyksiin.         

Hakemuksen perhehoitajaksi löydät Lomakkeet-sivuilta:

Liitteet

Puhelinasiointi

Katso myös nämä