Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Av en familjevårdare krävs lämplighet för uppgiften. En familjevårdare kan vara ensamboende eller leva i ett parförhållande. Familjevården är hela familjens gemensamma sak, och det krävs att alla familjemedlemmarna godkänner den.

Som uppdragsgivare ansvarar Soite för familjevård och för att ordna den. Soite gör mycket nära och mångsidigt samarbete med familjevårdaren. Soite handleder och övervakar familjevårdsverksamheten.

En familjevårdare får utbildning i sin uppgift och får det stöd hen behöver. En familjevårdare betalas ett vårdarvode som har fastställts separat och en kostnadsersättning.

Först ingår man ett uppdragsavtal där man kommer överens om arvodena som betalas familjevårdaren, om ersättning för kostnader, om familjevårdarens rättigheter och skyldigheter samt om annat som gäller familjehemmet och familjevården.

Yrkesutbildade inom familjevården svarar gärna på frågor kring detta.         

Du hittar blanketten för Ansökan om att bli familjevårdare på sidan Blanketter och ansökningar:

Bilagor

Uträttande av ärenden per telefon

Ta en titt också på dessa