Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Perhehoitajalta edellytetään soveltuvuutta tehtävään. Perhehoitaja voi olla yksinasuva tai parisuhteessa elävä. Se on koko perheen asia, joka vaatii kaikkien perheenjäsenten hyväksymisen.

Toimeksiantajana Soite vastaa perhehoidosta ja sen järjestämisestä. Soite tekee erittäin tiivistä ja monipuolista yhteistyötä perhehoitajan kanssa. Soite ohjaa ja valvoo perhehoidon toimintaa.
Perhehoitaja saa valmennuksen tehtäväänsä, sekä tarvitsemansa tuen. Perhehoitajalle maksetaan erikseen määritelty hoitopalkkio ja kulukorvaus.

Aluksi tehdään toimeksiantosopimus, jossa sovitaan perhehoitajalle maksettavista palkkiosta ja kustannusten korvaamisesta, perhehoitajan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä muista perhekotia ja perhehoitoa koskevista seikoista.

Perhehoidon ammattilaiset vastaavat mielellään asiaan liittyviin kysymyksiin.

Mitä perhehoitajalta odotetaan?

Perhehoitajana voi toimia henkilö/perhe:

 • jotka ovat valmennettuja tehtävään
 • joka on turvallinen ja luotettava
 • jonka kasvuympäristö on lapsiystävällinen
 • jonka koti on riittävän tilava; lapselle tulee osoittaa oma huone/tila
 • jonka kaikki jäsenet hyväksyvät perhehoidon ja he voivat taata perhehoidossa olevalle henkilölle tasavertaisen aseman muiden perheenjäsenten kanssa
 • jolla on kykyä yhteistyöhön ja jaettuun vanhemmuuteen
 • jolla on halua ja kykyä yhteydenpitoon lapsen läheisten kanssa
 • jolla on aikaa ja vakaa elämäntilanne

Syitä, jonka vuoksi perhehoitajaksi ei ole mahdollista ryhtyä:

 • Akuutti/toistuva/pitkäaikainen lastensuojelun asiakkuus
 • Akuutti/ toistuva/pitkäaikainen toimeentulotuen asiakkuus tai muutoin taloudellinen heikko asema (voiko perhehoitaja jäädä tarvittaessa kotiin hoitamaan lasta ilman kohtuutonta taloudellista huolta)
 • Akuutti/toistuva/pitkäaikainen päihde- ja mielenterveysongelma perheessä.
 • Akuutti huoltajuuskiista
 • Kriisi omassa elämäntilanteessa
 • Vakava sairaus perheessä, joka alentaa huomattavasti toimintakykyä
 • Arjenhallinnan vaikeudet perheessä

Hakemuksen perhehoitajaksi löydät Lomakkeet-sivuilta:

Vammaispalveluhakemuksen voi tehdä myös sähköisesti DigiSoiten Omapalvelussa:

Liitteet

Puhelinasiointi

Toiminnasta vastaavat

Veronica Joskitt

Palvelualuejohtaja

Puhelin: +358 50 555 0706

Katso myös nämä