Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Voit olla yhteydessä päivystävään psykiatriseen sairaanhoitajaan itse tai ammattilaisen ohjaamana.

Päivystävän psykiatrisen sairaanhoitajan puhelinnumero toimii myös muiden hyvinvointialueen yksiköiden konsulttinumerona.

Puhelinasiointi

Tietoa palvelusta

Kiireellistä hoitoa edellyttävien mielenterveyden oireiden vuoksi on hakeuduttava yhteispäivystykseen. Ympärivuorokautinen yhteispäivystys toimii sairaaloiden yhteydessä. Laajaa ympärivuorokautista päivystystä tarjoavissa sairaaloissa on lisäksi psykiatrisen erikoissairaanhoidon ympärivuorokautinen päivystys. Päivystyksessä arvioidaan tilanne ja ohjataan potilas tarpeellisiin tutkimuksiin ja hoitoihin.

Hoito perustuu ensisijaisesti avopalveluihin ja vapaaehtoisiin toimiin. Potilas voidaan ottaa tahdosta riippumattomaan hoitoon tietyissä, lain tarkasti määrittämissä tilanteissa. Näitä ovat esimerkiksi tilanteet, joissa vaihtoehtona on psykoosisairauden olennainen pahentuminen tai vakava vaara potilaan omalle tai muun henkilön terveydelle tai turvallisuudelle.

Katso myös nämä