Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Du kan kontakta en jourhavande psykiatrisk sjukskötare själv eller genom hänvisning av en yrkesutbildad person.

Telefonnumret till jourhavande psykiatrisk sjukskötare fungerar också som konsultationsnummer för andra enheter i välfärdsområdet.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

På grund av psykiska symtom som kräver brådskande vård ska man uppsöka samjouren. Samjouren dygnet runt finns i anslutning till sjukhusen. Sjukhusen som erbjuder omfattande jour dygnet runt har dessutom jour dygnet runt inom den psykiatriska specialiserade sjukvården. Vid jouren görs en bedömning av situationen och patienten hänvisas till behövliga undersökningar och behandlingar.

Vården grundar sig främst på öppenvårdstjänster och frivilliga åtgärder. I vissa, i lag exakt bestämda situationer kan en patient tas in för vård oberoende av patientens vilja. Dessa är till exempel situationer där alternativet är en väsentlig försämring av en psykossjukdom eller en allvarlig fara för patientens eller någon annans hälsa eller säkerhet.

Ta en titt också på dessa