Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Yhteistyö alueen kuntien kanssa

Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi (=HYTE) Soite on luonut Keski-Pohjanmaalle ja Kruunupyyn kuntaan hyvinvoinnin johtamisen ja koordinoinnin rakenteet yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Jokaisessa alueen kunnassa toimii hyvinvointikoordinaattori, joka valmistelee asioita kuntansa hyvinvointityöryhmälle. Soite tukee kuntakohtaisten hyvinvointityöryhmien toimintaa ja koordinoi alueellista kuntien HYTE-koordinoijien verkostoa.

Alueellinen hyvinvointikertomus ja –suunnitelma

Alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on rakennettu yhteistyössä alueen kuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa ja se kattaa vuodet 2020-2024.

Painopisteinä ovat terveellisten elintapojen ja turvallisuuden edistäminen, mielenterveys ja päihdeongelmien vähentäminen. Lasten, nuorten ja perheiden kohdalla erityispainopisteinä ovat: yksinäisyyden ja kiusaamisen vähentäminen, osallisuuden edistäminen kasvuyhteisössä ja palveluissa sekä lapsiperheiden ja vanhemmuuden tuki.  Suunnitelman toteutumisesta raportoidaan vuosittain kunnille, Soitelle sekä alueellisille hyvinvointityöryhmille.  Hyvinvointisuunnittelua koordinoi Soite.

Toiminnasta vastaavat

Henri Nevalainen

Kehittämissuunnittelija (hyte)

Puhelin: +358 40 804 2205

Katso myös nämä