Flytta dig till innehållet

Samarbete med kommunerna i området

För att främja befolkningens välbefinnande och hälsa har Soite skapat strukturer för att förvalta och samordna välfärden i Mellersta Österbottens och Kronoby kommun i samarbete med kommunerna i regionen. Det finns en välfärdskoordinator i varje kommun i området som bereder ärenden för sin kommuns välfärdsarbetsgrupp. Soite stöder verksamheten i kommunspecifika välfärdsarbetsgrupper och samordnar det regionala nätverket av kommunala välfärdssamordnare

Den regionala välfärdsberättelsen och -planen

Den regionala välfärdsberättelsen och planen har byggts upp i samarbete med kommuner, organisationer och andra aktörer i området och omfattar åren 2020-2024.

Prioriteringarna är främjande av hälsosam livsstil och trygghet, mental hälsa och minskning av missbruksproblem. För barn, ungdomar och familjer kommer särskild tonvikt att läggas på: att minska ensamhet och mobbning, att främja inkludering i tillväxtsamhället och i tjänster, och att stöda barnfamiljer och föräldrar. Genomförandet av planen rapporteras årligen till kommunerna, Soite och de regionala välfärdsarbetsgrupperna. Välfärdsplaneringen samordnas av Soite.

För verksamheten ansvarar

Henri Nevalainen

Välfärdskoordinator

Telefon: +358 40 804 2205