Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Samarbete med kommunerna i området

För att främja befolkningens välbefinnande och hälsa har Soite skapat strukturer för att förvalta och samordna välfärden i Mellersta Österbottens och Kronoby kommun i samarbete med kommunerna i regionen. Det finns en välfärdskoordinator i varje kommun i området som bereder ärenden för sin kommuns välfärdsarbetsgrupp. Soite stöder verksamheten i kommunspecifika välfärdsarbetsgrupper och samordnar det regionala nätverket av kommunala välfärdssamordnare

Den regionala välfärdsberättelsen och -planen

Den regionala välfärdsberättelsen och planen har byggts upp i samarbete med kommuner, organisationer och andra aktörer i området och omfattar åren 2020-2024.

Prioriteringarna är främjande av hälsosam livsstil och trygghet, mental hälsa och minskning av missbruksproblem. För barn, ungdomar och familjer kommer särskild tonvikt att läggas på: att minska ensamhet och mobbning, att främja inkludering i tillväxtsamhället och i tjänster, och att stöda barnfamiljer och föräldrar. Genomförandet av planen rapporteras årligen till kommunerna, Soite och de regionala välfärdsarbetsgrupperna. Välfärdsplaneringen samordnas av Soite.

För verksamheten ansvarar

Henri Nevalainen

Utvecklingsplanerare, främjande av välfärd och hälsa

Telefon: +358 40 804 2205

Ta en titt också på dessa