Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Soiten ja Keski-Pohjanmaan liitto laativat yhteisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman. Suunnitelmassa käsitellään Keski-Pohjanmaan maakunnan ja hyvinvointialue Soiten toimintaa kulttuurihyvinvoinnin alalla. Suunnitelman keskeisiä käsitteitä ovat:

  • Kulttuurihyvinvointi on hyvinvointia, joka syntyy kulttuurisessa yhteydessä. (THL) Kulttuurihyvinvoinnilla tarkoitetaan jaettua kokemusta siitä, että kulttuuri ja taide lisäävät hyvinvointia ja ovat yhteydessä terveyteen.
  • Kulttuurihyvinvointipalvelut taas ovat asiakas- ja tarvelähtöisiä, matalan kynnyksen räätälöitäviä palveluita, joilla on terveyttä ja hyvinvointia edistäviä tavoitteita. (Taikusydän)

Keski-Pohjanmaan maakunnallisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman tarkoituksena on kuvata ne tavoitteet, jotka maakunnassa asetetaan lähivuosien kulttuurihyvinvointitoiminnalle. Tavoitteena on, että alueen kunnat ja kulttuuritoimijat huomioivat suunnitelmaan kirjatut tavoitteet ja toimenpiteet, sekä soveltavat niitä toimintansa suunnittelussa.

Suunnitelmaa varten on koottu näkemyksiä taiteen, kulttuurin ja hyvinvointityön ammattilaisilta Keski-Pohjanmaalla.

Keski-Pohjanmaan kulttuurihyvinvointisuunnitelman luonnos löytyy Kokkolan kaupungin verkkosivuilta:

Katso myös nämä