Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Soite och Mellersta Österbottens förbund gör upp en gemensam kulturvälfärdsplan. I planen behandlar man verksamheten i Mellersta Österbottens landskap och i välfärdsområdet Soite inom kulturell välfärd. Centrala begrepp i planen är:

  • Kulturell välfärd som är välfärd som skapas i ett kulturellt sammanhang. (THL) Med kulturell välfärd avses en delad upplevelse av att kultur och konst ökar välfärden och har ett samband med hälsan.
  • Tjänster inom kulturell välfärd är å sin sida kund- och behovsorienterade tjänster som erbjuds med låg tröskel, som kan skräddarsys och som har som mål att främja hälsa och välfärd. (Taikusydän)

Syftet med kulturvälfärdsplanen för Mellersta Österbottens landskap är att beskriva de mål som landskapet sätter upp för verksamheten inom kulturell välfärd under de närmaste åren. Målet är att kommunerna och kulturaktörerna i området beaktar de mål och åtgärder som har antecknats i planen samt tillämpar dem när de planerar sin verksamhet.

För planen har man samlat synpunkter från yrkesutbildade inom konst, kultur och välfärdsarbete i Mellersta Österbotten.

Utkastet till Mellersta Österbottens kulturvälfärdsplan finns på Karleby stads webbplats:

Ta en titt också på dessa