Siirry sisältöön

Hoidon ja kuntoutuksen tavoitteena on lisätä potilaiden toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä sekä edistää hyvinvointia ja arjessa pärjäämistä. Kuntoutusjakson tavoitteena on ensisijaisesti aina kotiutuminen.

Neurologian ja vaativan kuntoutuksen osasto on jaettu toimintojensa puolesta kolmeen osaan:

  • neurologian moduuliin (8 potilaspaikkaa)
  • neurologian valvontayksikköön (3 potilaspaikkaa)
  • vaativan kuntoutuksen moduuliin (11 potilaspaikkaa)

Akuutti- ja kuntoutushoidon keskittäminen samaan yksikköön mahdollistaa saumattoman ja laadukkaan hoitoketjun sairaalaan tulosta kotiutumiseen saakka.

Neurologian erikoisalalla tutkitaan ja hoidetaan keskus- ja ääreishermoston sekä lihasten sairauksia. Tavallisimpia neurologisia sairauksia ovat aivoverenkiertohäiriöt, Parkinsonin tauti, MS-tauti, epilepsia, muistisairaudet, migreeni ja erilaiset kasvaimet.

Neurologian valvontayksikkö keskittyy aivohalvauspotilaiden akuuttihoitoon ja mahdollistaa aivoinfarktin liuotushoidon yhteistyössä HUS:n kanssa. Hoitoon tullaan pääosin päivystyksellisesti, mutta myös lähetteellä.

Vaativan kuntoutuksen moduulissa kuntoutetaan laaja-alaisesti aivoverenkiertohäiriöpotilaiden lisäksi mm. selkäydinvamma-, aivovamma- sekä kipupotilaita. Vaativaan kuntoutukseen tullaan lähetteellä.

Potilaan hoidosta ja kuntoutuksesta vastaa moniammatillinen tiimi, johon kuuluu lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan lisäksi fysio-, toiminta- ja puheterapeutteja, kuntohoitaja, psykologi, kuntoutusohjaaja, sosiaalityöntekijä, AVH-koordinaattori sekä osastosihteerit.

Kuntoutuksen tukena käytössä on Lokomat-kävelyrobotti ja Diego-yläraajakuntoutusrobotti.

Vierailu

Koronaviruksen takia keskussairaalassa on voimassa vierailurajoitukset toistaiseksi.

Osastoilla sallitaan 1-2 vierailijaa, joiden tulee olla täysin oireettomia. Vierailijan on käytettävä kirurgista suu-nenäsuojainta ja huolehdittava koronaohjeiden mukaisesta hygieniasta. Osastot ovat varanneet kirurgisia suu-nenäsuojaimia vierailijoille jaettaviksi.

Vierailuajat

Vierailut joka päivä klo 14.00-15.00 ja 18.00-19.00.

Vierailuista voi sopia osaston henkilökunnan kanssa.

Puhelinasiointi

Toiminnasta vastaavat

Miia Okkonen-Mäkelä

Osastonhoitaja

Puhelin: +358 40 653 4300

Maria Herronen

Osastonhoitaja

Puhelin: +358 40 653 4083

Victoria Ostrovska

Ylilääkäri

Puhelin: +358 40 653 4037

Katja Tuliniemi

Ylilääkäri, palvelualuejohtaja

Matkapuhelin: +358 40 653 4043