Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Målet med vården och rehabiliteringen är att öka och förbättra patienternas funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand. Målet är dessutom att främja välmående och förmågan att klara sig i vardagen. Målet med en rehabiliteringsperiod är alltid i första hand att patienten blir utskriven till hemmet.

Avdelningen för neurologi och krävande rehabilitering har delats in i tre delar utifrån funktionerna:

  • neurologiska modulen (8 patientplatser)
  • neurologiska övervakningsenheten (3 patientplatser)
  • modulen för krävande rehabilitering (11 patientplatser)

Genom att koncentrera akutvård och rehabilitering till samma enhet möjliggörs en friktionsfri och högklassig vårdkedja från det att en patient kommer till sjukhuset och till att hen skrivs ut från sjukhuset.

Inom neurologiska specialiteten undersöks och vårdas sjukdomar i centrala och perifera nervsystemet och i muskler. De vanligaste neurologiska sjukdomarna är störningar i hjärnans blodcirkulation, Parkinsons sjukdom, MS-sjukdom, epilepsi, minnessjukdomar, migrän och olika tumörer.

Neurologiska övervakningsenheten är inriktad på akut vård av patienter med stroke och möjliggör trombolysbehandling i samarbete med HUS. Patienter kommer oftast för vård akut, men ibland också med remiss.

I modulen för krävande rehabilitering genomförs genomgripande rehabilitering för personer som haft en störning i hjärnans blodcirkulation samt patienter med ryggmärgsskada eller hjärnskada och smärtpatienter. Patienterna kommer till krävande rehabilitering med remiss.

För vård och rehabilitering ansvarar ett yrkesövergripande team i vilket ingår utöver läkare och vårdpersonal också många andra yrkesutbildade personer. Till dessa hör fysio-, ergo- och talterapeuter, en konditionsskötare, en psykolog, en rehabiliteringshandledare, en socialarbetare, en hjärncirkulationsstörningskoordinator samt avdelningssekreterare.

Som stöd vid rehabilitering används en Lokomat-gångrobot samt roboten Diego som hjälper vid rehabilitering av armarna.

Besök

På centralsjukhusets avdelningar tillåts 2-3 besökare åt gången. Kom på besök bara om du är frisk. Besökare ska vara noga med handhygienen.

Besökstider

Besökstid varje dag kl. 14.00-15.00 och kl. 18.00-19.00.

Du kan komma överens om besök med avdelningens personal.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Maritta Österberg

Bitr.avdelningsskötare

Mobiltelefon: +358 40 652 4725

Maria Herronen

Avdelningsskötare

Telefon: +358 40 653 4083

Katja Tuliniemi

Överläkare, serviceområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 653 4043

Ta en titt också på dessa