Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Palliatiivinen poliklinikka

Palliatiivinen hoito tarkoittaa oireenmukaista hoitoa. Siihen siirrytään silloin kun parantavat ja jarruttavat hoidot on lopetettu. Keskeistä on kivun ja muiden oireiden lievitys ja samalla paneutuminen henkisiin, sosiaalisiin ja hengellisiin sekä elämänkatsomuksellisiin asioihin.

Poliklinikka on tarkoitettu potilaille, joilla sairauden aktiivinen parantava hoito on lopetettu. Palliatiivinen hoito on sairauden oireiden lievittämistä. Samalla se tukee myös sairauden etenemistä jarruttavan hoidon onnistumista.

Ensimmäisellä poliklinikkakäynnillä tehdään hoitosuunnitelma yhdessä potilaan ja mahdollisesti myös omaisen kanssa. Potilaan kokonaistilanne kartoitetaan ja arvioidaan hoidon tarve (kipu, ravitsemus, sosiaalinen verkosto ja etuudet, kotiavun tarve). Hoitosuunnitelmaa tarkistetaan säännöllisin väliajoin tai tarpeen mukaan. Toiminnalla pyritään turvaamaan potilaan selviytyminen kotona mahdollisimman pitkään.

Yhteistyötä tehdään kotisairaalan, kotihoidon, terveyskeskussairaaloiden sekä Keski-Pohjanmaan keskussairaalan kanssa.

Asiakasmaksu peritään terveyskeskuksen avohoidon maksujen mukaisesti.

Palliatiivisessa hoidossa tavoitellaan mahdollisimman hyvää elämän loppuvaihetta. Myös läheisten tukeminen on osa hyvää hoitoa.

Puhelinasiointi

Toiminnasta vastaavat

Marita Linnilä

vs.osastonhoitaja/Vastuualuejohtaja

Matkapuhelin: +358 44 730 7619

Marita Hakala

Valvontapäällikkö

Puhelin: +358 40 804 3810

Marjo Heikkinen

Sairaanhoitaja

Puhelin: +358 40 488 2910

Katso myös nämä