Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Palliativa polikliniken

Palliativ vård är symptomlindrande vård. Man övergår till palliativ vård när den botande och bromsande behandlingen har avslutats. Centralt är lindring av smärta och andra symptom. Samtidigt sätter man sig in i psykiska, sociala och andliga frågor samt livsåskådningsfrågor.

Polikliniken är avsedd för patienter vars aktiva, botande behandlingen har avslutats. Palliativ vård innebär lindring av de symtom sjukdomen orsakar. Samtidigt stöder den sjukdomens bromsande behandling.

På det första besöket till polikliniken görs det upp en vårdplan tillsammans med patienten och eventuellt även med en anhörig. Patientens helhetssituation kartläggs och man bedömer vårdbehovet (smärta, näring, det sociala nätverket, förmåner och behovet av hemhjälp). Vårdplanen justeras regelbundet eller vid behov. Genom verksamheten försöker man hjälpa patienten att klara sig hemma så länge som möjligt.

Palliativa polikliniken samarbetar med hemsjukhuset, hemvården, hälsocentralsjukhusen och Mellersta Österbottens centralsjukhus.

Klientavgift tas ut enligt hälsocentralens avgifter för öppenvård.

Målet med palliativ vård är att livets slutskede är så bra som möjligt. Stöd för de närstående är också en del av god vård.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Marita Hakala

Ansvarsområdeschef

Telefon: +358 40 804 3810

Marita Linnilä

Avdelningsskötare/ansvarsområdeschef

Mobiltelefon: +358 44 730 7619

Marjo Heikkinen

Sjukskötare

Telefon: +358 40 488 2910

Frida Slotte

Sjukskötare

Telefon: +358 40 804 3557

Mobiltelefon: +358 40 804 3557

Ta en titt också på dessa