Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Lastenpsykiatrian poliklinikka

Lastenpsykiatrian poliklinikka tarjoaa tutkimusta ja hoitoa tilanteissa, joissa lapsen normaali psyykkinen kehitys on vaarantunut. Lapsella voi myös olla vaikeuksia itsenäistymisessä ja vuorovaikutussuhteissa. Oireina voi esiintyä esimerkiksi pelkoja, ahdistuneisuutta, levottomuutta ja masennusta.

Lastenpsykiatrian poliklinikalle tullaan pääsääntöisesti lääkärin lähetteellä. Joissain tapauksissa lähetteen voi tehdä myös esimerkiksi terveydenhoitaja tai koulupsykologi yhteistyössä perustason vastuulääkärin kanssa. Lähetteen perusteella varataan lapselle ja perheelle ensikäyntiaika, minkä jälkeen päätetään jatkotyöskentelytapa. Tarpeen mukainen tutkimus ja hoito voi sisältää lapsen yksilökäyntejä tai perheen tapaamisia. Mahdollisuuksien mukaan tutkimus ja hoito voidaan järjestää myös lapsen kotona, päiväkodissa tai koulussa.

Lastenpsykiatrian poliklinikalla työskentelee tällä hetkellä lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä ja erikoissairaanhoitaja. Poliklinikka tekee yhteistyötä eri viranomaisten muun muassa koulu- ja sosiaalitoimen kanssa. Henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

Lastenpsykiatrian osastolla tapahtuvaa lapsen psykiatrista arviota suositellaan silloin, kun avohoidon tutkimukset eivät ole riittäviä tai kun lapsen tutkiminen polikliinisesti ei onnistu lapsen vaikean levottomuuden tai sulkeutuneisuuden vuoksi.

Lasten ja nuorten terapiapoliklinikka

Lasten ja nuorten terapiapoliklinikan perustehtäviä on vastata ensisijaisesti alle 16-vuotiaiden psykoterapiasta ja psykiatrisesta kuntoutuksesta. Lasten ja nuorten terapiapoliklinikalla työskentelee moniammatillinen tiimi, joka tekee tiivistä yhteistyötä lasten ja nuorisopsykiatrian yksiköiden sekä muiden eri viranomaisten kanssa.

Lasten ja nuorten terapiapoliklinikalle tullaan pääsääntöisesti lääkärin lähetteellä. Lapset ja nuoret ohjautuvat lastenpsykiatrisen poliklinikan ja osaston sekä nuorisopoliklinikan että osaston kautta.

Työmuotoja ovat psykoterapia-arviot, terapian toteuttaminen joko omassa yksikössä tai ulkoistettuna, lääkärin konsultaatiot sekä alueellisten terapia- ja kuntoutuspalveluiden koordinointi. Lisäksi poliklinikka pyrkii vastaamaan lasten ja nuorten psykoterapeuttisen hoidon kehittämisestä sairaanhoitopiirissä.

Pikkulapsipsykiatrinen työryhmä

Pikkulapsipsykiatrinen työryhmä eli vauvatiimi tarjoaa hoitoa vauvaa odottaville ja vauvaperheille. Vauvatiimin hoitoon tullaan lääkärin lähetteellä.

Lähetteen syynä voivat olla muun muassa:

Raskauteen liittyvät huolet:

  • odottavan äidin ahdistus, masennus
  • vaikeudet aiemmassa raskaudessa, esim. vaikea synnytys, vauvan menetys
  • synnytykseen liittyvät voimakkaat pelot

Vauvan syntymän jälkeen:

  • vuorovaikutusongelmat, huoli varhaisesta vuorovaikutuksesta
  • äidin synnytyksen jälkeinen masennus, ahdistuneisuus tai muu mielenterveyden ongelma
  • vanhemmuuteen sopeutumisen vaikeudet
  • vauvan hoitoon liittyvät vaikeudet, jotka kuormittavat perhettä

Työskentely toteutuu raskauden aikana käynteinä työntekijöiden vastaanotolla ja vauvan syntymän jälkeen kotikäynteinä. Vauvatiimin työryhmään kuuluu kaksi sairaanhoitajaa, psykologi ja lääkäri.

Lastenpsykiatrian osasto 14

Milloin lastenpsykiatriselle osastolle 14?

Yksi tärkeä syy osastojaksolle ohjaamiseen on lapsen ajautuminen oireidensa vuoksi psyykkisesti kuormittavaan tilanteeseen, jolloin nopeasti järjestettävä 2-4 viikon pituinen kriisijakso toimii lapsen ja lähiympäristön kannalta sekä hankalan tilanteen katkaisuna että ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä.

Osastotutkimusjakso on kuuden viikon pituinen sisältäen omahoitajan arvion ja osastoyhteisöarvion lisäksi vanhempien haastattelut, sairaalakoulun erityisopettajan tai osaston erityislastentarhanopettajan arvion sekä tarvittavat psykologiset ja somaattiset tutkimukset.

Osastohoitoa suositellaan, kun lapsen psyykkisen kehityksen ja kasvun esteiksi nousseet ongelmat vaativat intensiivistä hoitoa. Sellaisia ovat muun muassa vaikea emotionaalinen, käytöshäiriöinen tai psykoottinen oireilu, itsetuhoisuus ja vuorovaikutuksesta vetäytyminen. Osastohoitoa suositellaan usein tilanteissa, joissa lapsen ja perheen ongelmat ovat kietoutuneet toisiinsa. Osastohoitojaksojen pituus vaihtelee 1- 2 vuoden välillä. Osastohoidossa ei ole lapsen laitostumisen riskiä, koska työskentely suunnataan perheeseen, verkostoon ja lapsen paluuseen omaan elinympäristöönsä.

Mitä osastolla tapahtuu?

Lastenpsykiatrian osasto on kahdeksanpaikkainen kodinomaisesti sisustettu osasto. Osastolla olevat lapset käyvät päivittäin koulua lähellä sijaitsevassa sairaalakoulussa. Viikonloppuisin osasto on suljettu ja lapset ovat omissa kodeissaan. Osasto voidaan avata viikonlopuksi yhdenkin lapsen vuoksi, mikäli lapsen psyykkinen tila ja hoito sitä vaativat tai jos uusi lapsipotilas tarvitsee päivystyksellisesti osastohoitoa.

Jokaisella lapsella on omahoitaja ja varaomahoitaja. Osaston tavanomaiseen päivärytmiin kuuluu sekä yhteisöllisiä tilanteita osaston kaikkien lasten kanssa (esimerkiksi aamukokoukset, sählyillat, kokkikerho ja retket), että yksilöllistä aikaa yksittäisen lapsen kanssa (omahoitajatunnit, kuvataideterapiatuokiot).

Tärkeimpiä osastohoidon hoidollisia elementtejä ovat vuorovaikutussuhteet hoitajien ja lasten välillä, erityisesti omahoitajasuhde. Toisena keskeisenä hoitokeinona ovat arjen rajat ja rutiinit, joilla lapsia palautetaan terveydentilan kannalta välttämättömään päivärytmiin ja myös turvallisesti lapsen asemaansa suhteessa aikuisiin. Vanhempien osallistuminen osastohoitoon on kolmas tärkeä hoidon osa, joka tapahtuu vanhempien ja työntekijöiden säännöllisillä tapaamisilla lapsen hoidosta keskustelemiseksi ja vuorovaikutustilanteissa osastolla lapsen ja hoitohenkilökunnan kanssa.

Yksilö- ja perhetyöskentelyn lisäksi osastohoidon aikana tarvittaessa aloitetaan lapsen yksilöterapia (leikkiterapia, yksilöpsykoterapia tai musiikkiterapia), joka usein jatkuu osastohoidon jälkeen. Osastohoidon päättyessä sovitaan lapsen jatkohoidosta, perheen tuen muodoista ja seurannasta.

Puhelinasiointi

Tietoa palvelusta

Hoitoon pääsemiseksi tarvitset lääkärin lähetteen.

Toiminnasta vastaavat

Jaakko Kosonen

Vastuualuejohtaja / Osastonhoitaja

Puhelin: +358 40 653 4064

Maria Zenger

Ylilääkäri

Nico Jäväjä

Palvelualuejohtaja

Puhelin: +358 40 653 4077

Katso myös nämä