Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa toimii eri-ikäisten lasten kotisairaala. Kotisairaala on vaihtoehtoinen hoitomuoto sairaalahoidolle. Kotona tutussa ja turvallisessa ympäristössä oleminen kohentaa elämänlaatua, yleiskuntoa ja turvallisuuden tunnetta. Hoito perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja perheen kanssa tehtävään yksilölliseen hoitosopimukseen.

Hoitoa ohjaavia arvoja ovat perhekeskeisyys, yksilöllisyys, turvallisuus, vapaaehtoisuus ja hoidon jatkuvuus. Viemällä sairaanhoitoa kotiin voidaan lyhentää sairaalassa oloaikaa tai korvata se kokonaan. 

Kotisairaalan toiminta

Päätöksen kotisairaalan potilaaksi siirtymisestä tekee hoitava lääkäri. Diagnoosin tulee olla aina selvä ja taudin kulku ennustettavissa, jolloin potilaan voinnissa ei tapahdu yllättäviä muutoksia.  

Potilaina voivat olla 0-16-vuotiaat lapset, jotka voivat sairastaa ohimeneviä infektiotauteja tai pitkäaikaisia sairauksia. Keskoset voidaan hoitaa kotisairaalassa ennen varsinaista kotiutumista. Lisäksi avosairaalassa voidaan hoitaa saattohoitoa tarvitsevia lapsia.

Kun lapsi on kotisairaalan potilaana, vanhemmat vastaavat lapsen tarvitsemasta päivittäisestä hoidosta ja huolenpidosta kotona. Lapsi on pääasiassa vanhempien vastuulla ja alle 12-vuotiaan vanhemman tulee olla kotona lapsen kanssa. Kotisairaalan työntekijät käyvät tekemässä tarvittavat hoitotoimenpiteet, antamassa lääkkeitä ja arvioimassa lapsen vointia.

Kotisairaalan henkilökuntaan voidaan olla yhteydessä puhelimitse ja lapsi tai aikuinen voidaan tarvittaessa ottaa sairaalan vuodeosastolle hoitoon vuorokauden ajasta riippumatta. Lastensairaanhoitajat työskentelevät arkisin aamu- ja iltavuoroissa sekä viikonloppuisin pidennetyssä aamuvuorossa.

Kiikku-vauvaperhetyö

Kiikku-vauvaperhetyön tavoitteena on tarjota vauvan perheelle tukea. Soiten Kiikku-työntekijä tapaa perhettä
kotikäynneillä tai hoitojakson aikana sairaalan osastolla. Käynnit ovat maksuttomia.

Kiikku-vauvaperhetyöntekijät työskentelevät Soiten lastensairaalassa potilaana olevien vauvaperheiden
kanssa. Perheessä voi olla esimerkiksi keskosena syntynyt vauva, kroonisesti pitkäaikaissairas vauva tai vastasyntyneiden teho- ja valvontaosastolla hoidettu vauva.

Kiikku-vauvaperhetyö on matalan kynnyksen, varhaista ja lyhytaikaista tukea, johon ei tarvita erillistä lähetettä.
Soiten Kiikku-työntekijä tapaa perhettä kotikäynneillä tai hoitojakson aikana sairaalan osastolla. Tapaamiset ja kotikäynnit ovat perheelle maksuttomia. Kiikku-työntekijät työskentelevät Soiten lasten kotisairaalan kautta.

Kiikku-vauvaperhetyö perustuu perheen yksilöllisiin tarpeisiin. Työtä toteutetaan käytännönläheisesti ja
vauvalähtöisesti yhteistyössä vanhempien kanssa. Vauvaperhetyöhön sisältyy myös arkista tukea ja käytännön asioiden järjestämistä.

Kiikku-vauvaperhetyön tavoitteisiin kuuluu:

  • vanhemmuuden tukeminen
  • lapsen yksilölliseen kehitykseen liittyvä neuvonta
  • tarpeen mukaan perheen ohjaaminen muunlaisen tuen piiriin.

Puhelinasiointi

Tietoa palvelusta

Potilaina voivat olla 0-16-vuotiaat lapset, jotka voivat sairastaa ohimeneviä infektiotauteja tai pitkäaikaisia sairauksia. Keskoset voidaan hoitaa kotisairaalassa ennen varsinaista kotiutumista. Lisäksi avosairaalassa voidaan hoitaa saattohoitoa tarvitsevia lapsia.

Toiminnasta vastaavat

Kaisa Vapola

Vastuualuejohtaja/ vs. Osastonhoitaja

Matkapuhelin: +358 40 804 3909

Nico Jäväjä

Palvelualuejohtaja

Puhelin: +358 40 653 4077

Katso myös nämä