Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Kuntoutuminen rakentuu asiakkaan voimavaroihin ja on suunnitelmallista, asiakkaalle tärkeisiin tavoitteisiin pyrkivää toimintaa. 

Kuntoutuspalveluiden maksuttomia palveluita ovat:

  • alle 18-vuotiaiden kuntoutuspalvelut
  • arviointi- ja ohjauskäynnit
  • ryhmäkäynnit
  • veteraanikuntoutus.

Ilman hyväksyttävää syytä käyttämättä ja perumatta jätetystä ajanvarauksesta voidaan periä maksu yli 18-vuotiailta henkilöiltä. Tämä koskee myös muuten maksuttomia palveluita.

Lääkinnällisen kuntoutuspalvelun saatavuus

Yksilölliset lääkinnälliset kuntoutuksen palvelut perustuvat tarpeeseen, Soiten ammattilaisen tekemään arvioon, yhteisiin tavoitteisiin sekä kuntoutumissuunnitelmaan. Yhteiset saatavuusperusteet terapioille ohjaavat kuntoutuksen suunnittelua ja päätöksentekoa.

Laitoskuntoutusjaksoista päättää kuntoutusylilääkäri. Avoterapiajaksoista päätetään moniammatillisissa työryhmissä:

  • Lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmään osallistuvat kuntoutusylilääkäri, neuvolalääkäri, lasten ja nuorten poliklinikan lääkäri ja sairaanhoitaja, kuntoutusohjaaja, fysio-, toiminta- ja puheterapeutti, kuntoutussihteeri ja kuntoutuksen vastuualuejohtaja
  • Työikäisten ja ikääntyneiden kuntoutustyöryhmään osallistuvat kuntoutusylilääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri, kuntoutussihteeri ja vastuualuejohtajat

Asiakkaalla on oikeus kieltää asian käsittely työryhmässä, jolloin päätöksen tekee vastuualuejohtaja hoitavan lääkärin suosituksesta.

Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjauksessa tarjoamme asiakkaalle kokonaisvaltaista ohjausta, tiedottamista, neuvontaa ja aktivointia sekä asiakkaan ja hänen perhe- tai lähiyhteisönsä tukemista sairauden tai vamman vaikuttaessa arjen sujumiseen. Kuntoutusohjauksessa etsitään yhteistyössä omaan tarpeeseen ja elämäntilanteeseen sopivat palvelut.

Soiten kuntoutusohjaajat toteuttavat kuntoutusohjausta ja järjestävät kurssitoimintaa. Kuntoutusohjaaja tiedottaa asiakkaan yksilöllisen kuntoutustarpeen mukaisista tarjolla olevista kuntoutumista, toimintakykyä ja osallisuutta tukevista palveluista ja tukitoimista sekä toimii kuntoutumisessa, sen suunnittelussa ja koordinoinnissa asiakkaan kumppanina.

Kuntoutusohjaaja tekee koti-, päiväkoti-, koulu- ja työpaikkakäyntejä kartoittaen asiakkaan kokonaistilannetta hänen omassa elinympäristössään. Lisäksi kuntoutusohjaaja toimii yhteistyössä asiakkaan kuntoutumiseen liittyvän verkoston kanssa.

Kuntoutusohjauksen asiakkaaksi ohjautuminen

Kuntoutusohjaus on palvelua, joka kohdistuu pitkäaikaissairaus- tai vammaryhmiin, lapsiin ja aikuisiin, sekä heidän perhe- ja lähiyhteisöihinsä pääasiassa sairastumis- ja sopeutumisvaiheessa.

Kuntoutujat voivat tulla ohjauksen pariin hoitoon tai seurantaan liittyen, lähetteellä tai ilman lähetettä terveydenhuollon tai muun ammattihenkilön sekä oman tai omaisen yhteydenoton perusteella. Palvelu on kuntoutujalle maksutonta.

Puhelinasiointi

Tietoa palvelusta

Sosiaali- ja terveyskeskukset ja sairaalat järjestävät lääkinnällistä kuntoutusta. Lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvat kuntoutusneuvonta ja -ohjaus, toiminta- ja työkyvyn arviointi, kuntoutustarpeen arviointi, kuntoutustutkimus, työ- tai toimintakykyä parantava hoito, apuvälineet, sopeutumisvalmennus sekä kuntoutusjaksot laitos- tai avohoidossa. Lääkinnällistä kuntoutusta voidaan antaa esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsiville, mielenterveysongelmaisille ja vammaisille. Kuntoutuksen tarkoitus on parantaa kuntoutettavan vointia, toimintakykyä ja suoriutumista työssä ja/tai muussa elämässä.

Kuntoutusta voivat saada sosiaali- ja terveyskeskusten, sairaaloiden ja työterveyshuollon potilaat, joiden lääkäri arvioi hyötyvän kuntoutuksesta.

Kuntoutusta järjestävät hyvinvointialueiden lisäksi muun muassa Kela, vakuutusyhtiöt, työterveyshuolto, järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat. Kuntoutuspalveluista voidaan periä asiakasmaksuja. Kela voi korvata osan lääkärin määräämästä, yksityiseltä palveluntuottajalta ostetusta kuntoutuksesta. Vakuutusyhtiöt korvaavat omien asiakkaidensa lääkinnällisen kuntoutuksen kulut.

Kela järjestää monipuolista kuntoutusta kaiken ikäisille ja turvaa toimeentuloa kuntoutuksen aikana. Kuntoutus auttaa elämään sairauden kanssa tai jatkamaan opiskelua tai työtä.

  • Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit eri sairausryhmille
  • Kuntoutuspsykoterapia
  • Vaativa lääkinnällinen kuntoutus
  • Neuropsykologinen kuntoutus

Toiminnasta vastaavat

Jouni Kauppinen

Palveluesimies

Puhelin: +358 44 730 7635

Tero Varila

Palveluesimies / Vastuualuejohtaja Aikuisten/työikäisten kuntoutus, Fysiatria ja krooninen kipu, Apuvälinekeskus

Puhelin: +358 40 804 5103

Katja Tuliniemi

Ylilääkäri, palvelualuejohtaja

Matkapuhelin: +358 40 653 4043

Anu Riutta-Huopana

Palveluesimies

Matkapuhelin: +358 40 806 8417

Verkkoasiointi

Katso myös nämä