Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Sopeutumisvalmennus on yksilö- tai ryhmä-, avo- tai kurssimuotoista toimintaa. Ryhmässä tapahtuva ohjaus, asiantuntijaluennot ja keskustelut voivat parantaa kuntoutujan ja hänen perheensä valmiuksia sairauden aiheuttaman uuden tilanteen kohtaamiseksi ja siitä selviytymiseksi. Kurssilla on mahdollisuus tunnistaa omia voimavarojaan sekä saada vertaistukea samassa elämäntilanteessa olevilta ja löytää ratkaisuja sairauden arkeen tuomiin haasteisiin.

Ryhmätoiminta on tavoitteellista ja tuloksellisuuteen pyrkivää toimintaa. Se edellyttää kuntoutujan sitoutumista ryhmässä tapahtuvaan harjoitteluun. Jokaiselle kuntoutujalle tehdään alku- ja loppukartoitus sekä ryhmän luonteesta riippuen yksilöllinen oman tavoitteen mukainen harjoitusohjelma. Ryhmät kokoontuvat 1-2 kertaa viikossa.

Ensitietopäivät ja kurssit

Kuntoutusohjaajat järjestävät sairastumis- ja sopeutumisvaiheen ensitietopäiviä ja lyhyitä kursseja yleisimmille pitkäaikaissairaus- tai vammaryhmille sekä lapsille ja aikuisille yhteistyössä erikoisalojen kanssa. Ryhmät on jaettu asiakkaiden toimintakyvyn mukaan toimintakykyryhmiksi ja diagnoosipohjaisiksi ryhmiksi. Paikallinen ensitieto- ja kurssitoiminta täydentää Kelan ja potilasjärjestöjen kurssimahdollisuuksia.

Ensitietopäiviä aikuisille:

 • PCI-ensitieto
 • Uniapnean ensitieto
 • Kuulovamman ensitieto
 • Copd-ensitieto
 • Astman ensitieto

Kursseja:

 • Aivohalvauskurssi
 • Muistihäiriökurssi
 • Parkinsonkurssi
 • Rintasyöpäkurssi
 • Diabeteskurssi: aikuinen/nuori/lapsi (perhekurssi)
 • Sydänkurssi
 • Fibromyalgiakurssi 
 • Kuulovammakurssi
 • Näkövammakurssi

Ryhmiin ohjautuminen

Ohjautuminen ryhmiin voi tapahtua hoito- ja kuntoutussuunnitelman ja lääkärin tai muun ammattihenkilön vastaanoton perusteella tai yksilöllisellä kuntoutusohjauskäynnillä.

Ensitietopäiviin ja kursseille hakeutuminen tapahtuu suunnitellusti kotiin postitetun ohjeen tai hakemuksen pohjalta.

Kela järjestää monipuolista kuntoutusta kaiken ikäisille ja turvaa toimeentuloa kuntoutuksen aikana. Kuntoutus auttaa elämään sairauden kanssa tai jatkamaan opiskelua tai työtä.

 • Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit eri sairausryhmille
 • Kuntoutuspsykoterapia
 • Vaativa lääkinnällinen kuntoutus
 • Neuropsykologinen kuntoutus

Puhelinasiointi

Tietoa palvelusta

Ohjautuminen ryhmiin voi tapahtua hoito- ja kuntoutussuunnitelman ja lääkärin tai muun ammattihenkilön vastaanoton perusteella tai yksilöllisellä kuntoutusohjauskäynnillä.

Ensitietopäiviin ja kursseille hakeutuminen tapahtuu suunnitellusti kotiin postitetun ohjeen tai hakemuksen pohjalta.

Toiminnasta vastaavat

Jouni Kauppinen

Palveluesimies

Puhelin: +358 44 730 7635

Tero Varila

Palveluesimies / Vastuualuejohtaja Aikuisten/työikäisten kuntoutus, Fysiatria ja krooninen kipu, Apuvälinekeskus

Puhelin: +358 40 804 5103

Katja Tuliniemi

Ylilääkäri, palvelualuejohtaja

Matkapuhelin: +358 40 653 4043

Katso myös nämä