Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Anpassningsträning är individuell verksamhet eller verksamhet i grupp, öppenvårdsterapi eller verksamhet i form av kurser. Handledning i grupp, expertföreläsningar och diskussioner kan förbättra rehabiliteringsklientens och familjens beredskap att hantera och klara av den nya situationen som sjukdomen orsakar. På kurser kan man lära sig att känna de egna resurserna och få stöd av personer som befinner sig i en likadan livssituation. Dessutom kan man hitta lösningar till utmaningar som sjukdomen medför i vardagen.

Gruppverksamhet är målinriktad verksamhet som siktar på verkningsfullhet och förutsätter att klienten förbinder sig till övningarna som görs i gruppen. För varje rehabiliteringsklient görs en inledande kartläggning och en kartläggning i slutet av verksamheten. Beroende på gruppens karaktär görs det ett individuellt övningsprogram i enlighet med det egna målet. Grupperna samlas 1-2 gånger per vecka.

Informationsdagar och kurser

Rehabiliteringshandledare ordnar i samarbete med specialiteterna informationsdagar och korta kurser om de vanligaste långtidssjukdomarna och handikappen. Dessa är avsedda för både barn och vuxna vid insjuknande och för att hjälpa med att anpassa sig till sjukdom. Klienterna har delats in i grupper på basis av funktionsförmåga och diagnos. Den lokala informations- och kursverksamheten kompletterar FPA:s och patientorganisationernas kurser.

Informationsdagar för vuxna (på finska)

 • PCI
 • Sömnapné
 • Hörselskada
 • COPD
 • Astma

Kurser (på finska)

 • Stroke
 • Minnesstörning
 • Parkinson
 • Bröstcancer
 • Diabetes: vuxen/ung/barn (familjekurs)
 • Hjärtat
 • Fibromyalgi 
 • Hörselskada
 • Synskada

Att komma med i en grupp

En klient kan komma med i en grupp på basis av en vård- och rehabiliteringsplan. Hen kan också hänvisas till en grupp via ett besök hos en läkare eller någon annan yrkesutbildad person eller på basis av ett individuellt rehabiliteringsbesök.

Klienter söker sig till informationsdagar och kurser planenligt på basis av anvisningar som skickats hem eller på basis av en ansökning.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

En klient kan komma med i en grupp på basis av en vård- och rehabiliteringsplan. Hen kan också hänvisas till en grupp via ett besök hos en läkare eller någon annan yrkesutbildad person eller på basis av ett individuellt rehabiliteringsbesök.

Klienter söker sig till informationsdagar och kurser planenligt på basis av anvisningar som skickats hem eller på basis av en ansökning.

Jouni Kauppinen

Serviceförman

Telefon: +358 44 730 7635

Tero Varila

Serviceförman

Telefon: +358 40 804 5103

Katja Tuliniemi

Överläkare, serviceområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 653 4043

Ta en titt också på dessa