Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön ja toimintaterapeutin sekä asiakkaan väliseen yhteistyöhön. Toimintaterapiaa voidaan suunnata kaikille ikäryhmille silloin, kun vamma, sairaus, kehitysviivästymä, elämäntilanne tai ikääntyminen heikentää selviytymistä arkielämässä.

Toimintaterapiassa tuetaan asiakkaan itsenäisyyttä, suoriutumista ja osallistumista arjen toiminnoissa asiakkaan toimintaympäristöissä. Toimintaterapia on yksi mahdollinen kuntoutusmuoto, kun asiakkaan toimintakyky on jostain syystä heikentynyt tai lapsen iänmukaisessa kehityksessä on haasteita.

Toimintaterapia sisältää muun muassa toimintakyvyn arviointia, kuntoutusta sekä pienapuvälineiden ja yläraajojen ortoositarpeen kartoittamista. Aikuisten toimintaterapia toteutuu sekä vastaanotolla että asiakkaan omassa ympäristössä, esimerkiksi asiakkaan kotona. Lasten toimintaterapia-arviot toteutuvat pääsääntöisesti vastaanotolla Soiten eri toimipisteissä.

Toimintaterapiaan ohjaudutaan lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen lähetteellä.

Puhelinasiointi

Tietoa palvelusta

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on edistää ja ylläpitää potilaan toimintakykyä. Toimintaterapeutti voi esimerkiksi tutustuttaa asiakkaan erilaisiin arjen tilanteita helpottaviin apuvälineisiin ja ehdottaa muutoksia tämän asuntoon. Toimintaterapiaa voidaan antaa sekä yksilö- että ryhmäterapiana.

Toiminnasta vastaavat

Jouni Kauppinen

Palveluesimies

Puhelin: +358 44 730 7635

Katja Tuliniemi

Ylilääkäri, palvelualuejohtaja

Matkapuhelin: +358 40 653 4043