Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Ergoterapi är rehabilitering som baserar sig på användning av aktivitet som en terapeutisk behandlingsform. Terapin utförs i samarbete mellan ergoterapeut och klient. Ergoterapi kan riktas till alla åldersgrupper när en skada, sjukdom, utvecklingsförsening, livssituationen eller åldrande gör det svårare att klara sig i vardagen.

Vid ergoterapi stöder man klientens förmåga att vara självständig, hens möjligheter att klara sig och hens delaktighet i vardagens funktioner i de miljöer hen vistas i. Ergoterapi är en av de rehabiliteringsformer som kan användas när klientens funktionsförmåga har försämrats av någon orsak eller om det finns utmaningar med ett barns åldersenliga utveckling.

Ergoterapi inbegriper bland annat bedömning av funktionsförmågan, rehabilitering, kartläggning av behovet av små hjälpmedel och kartläggning av behovet av ortoser för armarna. Ergoterapi för vuxna genomförs både på mottagning och i klientens egen miljö, till exempel hemma hos klienten. Ergoterapeutiska bedömningar för barn genomförs i regel på mottagning på olika håll i Soite.

Klienten kommer till ergoterapi med remiss från en läkare eller en annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Klienten kommer till ergoterapi med remiss från en läkare eller en annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

För verksamheten ansvarar

Jouni Kauppinen

Serviceförman

Telefon: +358 44 730 7635

Katja Tuliniemi

Överläkare, serviceområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 653 4043

Ta en titt också på dessa