Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Osasto Y1 YLE vastaa potilaiden yleislääketieteen alaan kuuluvasta akuuttihoidosta, toimintakyvyn kartoituksesta ja kuntoutumisen tukemisesta.  Osastolla on 23 potilaspaikkaa. Osastohoitoon tullaan joko päivystyksellisesti tai jatkohoitoon esim. muilta erikoisaloilta. Osastohoito edellyttää lääkärin lähetettä.

Yleislääketieteen alaan kuuluvia tyypillisiä potilasryhmiä osastollamme ovat infektiopotilaat ja monisairaat iäkkäät erilaisia esim. sydän- ja verisuonisairauksia sairastavat potilaat. Osastolla toimii psykogeriatrinen arviointiyksikkö, jossa mm. selvitetään muistihäiriöiden syy ja poissuljetaan muut sairaudet. Psykogeriatrisessa yksikössä selvitetään lisäksi akuutin sekavuustilan, käytöshäiriöiden syitä sekä tehdään moniammatillista lääkehoidon arviointia optimaalisen lääkityksen löytymiseksi.

Hoidon ja kuntoutumisen tukemisen lähtökohtana ovat potilaan tarpeet ja tavoitteet, jotka määritellään aina kun se on mahdollista yhdessä potilaan ja / tai omaisen kanssa. Tavoitteena on edistää potilaan terveyttä, toimintakykyä, orientoitumista ympäristöönsä sekä elämänlaatua ottaen huomioon myös hänen läheistensä hyvinvointi ja jaksaminen. Osastohoito tähtää selviytymiseen omassa kodissa tai muussa tarkoituksenmukaisessa ympäristössä. Osastoilla tapahtuvan hoidon ja kuntoutuksen tavoitteena on aina ensisijaisesti se, että potilas pärjää kotona tai muussa ympäristössä, josta hän on hoito- tai kuntoutusjaksolle tullut joko ilman palveluita tai erilaisten palveluiden turvin.

Hoitojaksolla tuetaan, ylläpidetään ja parannetaan potilaan toimintakykyä kuntouttavan hoitotyön keinoin. Hoito toteutetaan moniammatillisessa yhteistyössä potilaan ja omaisten kanssa.

Vierailu

Osaston yleiset vierailuajat ovat klo 14-15 ja 18-19.
Muuten vierailuajoista sovitaan hoitohenkilökunnan kanssa erikseen.

Osastolla sallitaan kerrallaan 2-3 vierailijaa. Vierailethan vain terveenä. Vierailijan tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta.

Toivomme, että omaiset/läheiset sopivat keskuudestaan yhteyshenkilön, joka tiedottaa toisia omaisia/läheisiä potilaan voinnista/tilanteesta. Osastosihteerin kanssa voi sopia keskusteluajan lääkärin kanssa hoitoon liittyvistä asioista.

Hoitomaksut

Lyhytaikaisesta osastohoidosta peritään hoitopäivämaksu ja pitkäaikaisesta laitoshoidosta tuloihin perustuva kuukausimaksu.

Puhelinasiointi

Tietoa palvelusta

Osastohoitoon tullaan joko päivystyksellisesti tai jatkohoitoon esim. muilta erikoisaloilta. Osastohoito edellyttää lääkärin lähetettä.

Toiminnasta vastaavat

Jukka Kivistö

Osastonhoitaja

Matkapuhelin: +358 40 489 2031

Marita Hakala

Valvontapäällikkö

Puhelin: +358 40 804 3810

Leena Ekokoski

Apulaisosastonhoitaja

Matkapuhelin: +358 40 489 2004

Katso myös nämä