Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Avdelningen Y1 ALL ansvarar för patienternas allmänmedicinska akutvård, för att kartlägga funktionsförmågan och för att stödja rehabilitering. Avdelningen har 23 patientplatser. Patienter kommer för vård antingen som jourpatienter eller för fortsatt vård till exempel från andra specialiteter. För vård på avdelning krävs remiss från en läkare.

Typiska allmänmedicinska patientgrupper på avdelningen är infektionspatienter, äldre personer med många sjukdomar samt patienter med hjärt- och kärlsjukdomar. Avdelningen har en psykogeriatrisk bedömningsenhet där man bland annat utreder orsaker till minnesrubbningar och utesluter andra sjukdomar. Psykogeriatriska enheten utreder dessutom orsaker till akuta förvirringstillstånd och beteendestörningar. Den gör också yrkesövergripande bedömning av medicinering för att hitta optimal medicinering.

Utgångspunkten för stöd för rehabilitering och vård är patientens behov och mål. Dessa fastställs, alltid när det är möjligt, tillsammans med patienten och/eller med närstående. Man försöker främja patientens hälsa, funktionsförmåga, orientering i sin miljö samt livskvalitet. Man beaktar också välbefinnandet och orken hos patientens närstående. Målet med vård på avdelning är att patienten klarar sig i sitt eget hem eller i någon annan ändamålsenlig miljö. Vård och rehabilitering på avdelning siktar alltid i första hand på att patienten ska klara sig hemma eller i någon annan miljö där hen bott före vård- eller rehabiliteringsperioden, antingen utan tjänster eller med stöd av olika tjänster.

Under vårdperioden stödjer, upprätthåller och förbättrar man patienters funktionsförmåga genom det rehabiliterande vårdarbetets medel. Vården genomförs i yrkesövergripande samarbete och i samarbete med patienter och närstående.

Besökstider

De allmänna besökstiderna vid avdelningen är kl. 14-15 och 18-19.
Ni kan dessutom komma överens om andra besökstider med personalen.

På avdelning tillåts 2-3 besökare åt gången. Kom på besök bara om du är frisk. Besökare ska vara noga med handhygienen.

Vi ber de anhöriga/närstående välja bland sig en kontaktperson som informerar de andra om patientens tillstånd/situation. Med avdelningssekreteraren kan man komma överens om samtalstid med läkare om ärenden som är förknippade med vården.

Vårdavgifter

För kortvarig avdelningsvård tas ut avgift per vårddag och för långvarig anstaltsvård en månadsavgift som baserar sig på inkomsterna.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Jukka Kivistö

Avdelningsskötare

Mobiltelefon: +358 40 489 2031

Leena Ekokoski

Bitr.avdelningsskötare

Mobiltelefon: +358 40 489 2004

Ulla Siironen

Serviceområdeschef

Telefon: +358 40 804 3265

Ta en titt också på dessa