Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Avohuollon tiimissä toimii varhaiskuntoutuksen sosiaaliohjaajia ja aikuisten avohuollon ohjaajia. Palvelua haetaan vammaispalveluhakemuksella. Palvelusta voidaan tarvittaessa tehdä arviointijakso, jonka aikana kartoitetaan palveluntarvetta ja sitoutumista palveluun ja ohjaukseen.

Varhaiskuntoutus

Varhaiskuntoutusohjausta tehdään pääasiassa alle kouluikäisille lapsille päivähoidossa tai kotona. Kuntoutus on osa lapsen tavallista arkea ja sitä toteutetaan esimerkiksi leikin ja mallintamisen keinoin. Ohjaajat tukevat ja neuvovat myös vanhempia ja muita lapsen läheisiä. Varhaiskuntoutusohjaaja toimii usein osana lapsen ympärillä työskentelevää moniammatillista työryhmää.

Varhaiskuntoutuksen tavoitteet määritellään kuntoutussuunnitelman ja toteuttamissuunnitelman avulla. Tavoitteena on löytää hyviä toimintamalleja lapsen kasvun tukemiseen ja samalla lisätä voimavaroja perheen arkeen. Lasten varhaiskuntoutus toteutuu kotona 2-4 kertaa kuukaudessa, päivähoidossa 1-2 kertaa kuukaudessa tai yksilöllisesti arvioidun tarpeen mukaan.

Ohjaajat toteuttavat kesäaikana kesäkerhotoimintaa 1–8-luokkalaisille, kehitysvammaisille lapsille. Palvelua haetaan vammaispalvelusta ja siitä tehdään erityishuollon päätös.

Aikuisten avohuollon ohjaus

Aikuisten ohjaus on yksi asiakkaan itsenäistä asumista tukeva palvelu. Rinnalla voi asiakkaan tarpeesta riippuen olla esim. kotihoito, ateriapalvelu, kauppakassi, siivouspalvelu, edunvalvoja tai henkilökohtainen apu. Ohjaus on yksilöllistä arjen suunnittelua ja sen toiminnoissa ohjaamista. Ohjaus voi sisältää asiakkaan neuvomista asioinnissa tai ohjaamista oikeiden palveluiden piiriin, uuden asian opettamista tai ohjaamista vapaa-ajan palveluihin. Ohjaustyöllä tuetaan asiakkaan arjen- ja elämänhallintaa. Työ on ennen kaikkea ohjaamista, tukemista ja rinnalla kulkemista. Ohjauksen tavoitteet määritellään yhdessä asiakkaan kanssa tehdyssä toteuttamissuunnitelmassa. Avohuollon tiimin palvelua toteutetaan aikuisten osalta 1-2 kertaa viikossa tai yksilöllisesti arvioidun tarpeen mukaan.

Ohjaajat toimivat asiakkaan tukena erilaisissa verkostoissa ja neuvotteluissa sekä osallistuvat erilaisiin moniammatillisiin työryhmiin asiakkaan tarpeesta riippuen. 

Puhelinasiointi

Toiminnasta vastaavat

Marjo Pollarikoski

Vastuualuejohtaja / Palveluesimies

Puhelin: +358 40 804 2126

Jonna Nissilä

Vastaava ohjaaja

Puhelin: +358 40 804 2128

Sari Valkama

Palvelualuejohtaja

Puhelin: +358 40 804 2985

Katso myös nämä