Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

I öppenvårdens team verkar socialhandledare för tidig rehabilitering och öppenvårdshandledare för vuxna. Man ansöker om servicen med en blankett för ansökning om handikapptjänster. Vid behov kan man ordna en bedömningsperiod i fråga om servicen. Under den kartlägger man servicebehovet, hur starkt klienten förbinder sig till servicen och handledningen

Tidig rehabilitering

Tidig rehabiliteringshandledning erbjuds i huvudsak barn under skolåldern inom dagvården eller i hemmet. Rehabiliteringen utförs som en del av barnets vanliga liv. Det kan bland annat vara fråga om lek och att barnet gör så som handledaren visar. Även föräldrarna och andra personer i barnets närhet får stöd och råd av handledarna. En handledare inom tidig rehabilitering verkar ofta som en del av en yrkesövergripande arbetsgrupp som arbetar runt barnet.

Målen för tidig rehabilitering fastställs med hjälp av en rehabiliteringsplan och en plan för genomförande. Målet är att hitta goda verksamhetsmodeller för att stödja barnets uppväxt och att samtidigt öka resurserna i familjens vardag. Tidig rehabilitering för barn genomförs hemma 2-4 gånger/månad, i dagvården 1-2 gånger/månad eller individuellt enligt bedömning av behovet.

Sommartid ordnar handledarna sommarklubbsverksamhet för barn i årskurserna 1-8 med en intellektuell funktionsnedsättning. Man ansöker om tjänsten hos handikapptjänsterna och det fattas då ett beslut inom specialomsorger.

Handledning för vuxna inom öppenvården

Handledningen för vuxna är en del av den service som har som syfte att stödja självständigt boende. Vid behov kan klienten också ha t.ex. hemvård, måltidsservice, butiksservice, städservice, en intressebevakare eller personlig assistans. Handledningen är individuell planering av vardagen och handledning i funktioner i vardagen. Handledningen kan omfatta råd till klienten i fråga om att uträtta ärenden eller hänvisning till rätt service. I handledningen kan också ingå att klienten får lära sig en ny sak eller får hjälp i att utnyttja fritidstjänster. Genom handledningen stödjas klientens vardags- och livshantering. Arbetet består framför allt av att vägleda, stödja och gå vid klientens sida. Målen för handledningen fastställs i en plan för genomförande som utarbetas i samarbete med klienten. Öppenvårdens team genomför servicen för vuxnas del cirka 1-2 gånger i veckan eller enligt individuell bedömning av behovet.

Handledarna fungerar som stöd för klienten i olika nätverk och förhandlingar samt deltar i olika yrkesövergripande arbetsgrupper enligt klientens behov.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Marjo Pollarikoski

Serviceförman

Telefon: +358 40 804 2126

Jonna Nissilä

Ansvarig instruktör

Telefon: +358 40 804 2128

Sari Valkama

Serviceområdeschef

Telefon: +358 40 804 2985

Ta en titt också på dessa