Siirry sisältöön

Hyvinvointialueen aluehallitus asettaa asiakasraadin / asiakasraadit valtuustokausittain tai määrättyä tehtävää varten määräaikaisesti. Asiakasraateja voidaan täydentää ja laajentaa, jotta voidaan käsitellä teema- ja palvelukohtaisesti ajankohtaisia asioita.

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti asiakasraadin perustamisesta 6.3.2023 pitämässään kokouksessa. Linkki päätökseen.

Tehtävä

Asiakasraadin tehtävänä on seurata hyvinvointialueen palvelujen laatua, saatavuutta ja saavutettavuutta ja antaa ehdotuksia ja palautetta hyvinvointialueen palveluista ja niiden yhteensovittamisesta.

Asiakasraadin työ käynnistyy hyvinvointialueen toimielimen, palautejärjestelmän tai asiakasraatilaisten aloitteesta. Asiakasraadin lopputuloksena syntyy aloitteita, julkilausumia ja suosituksia.

Hyvinvointialueen aluehallitus käsittelee asiakasraadin vuosiraportin.  

Toiminnasta vastaavat

Jussi Salminen

Vastuualuejohtaja / Osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö

Puhelin: +358 44 780 9444