Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Välfärdsområdesstyrelsen kommer att tillsätta ett eller flera kundråd för sin mandatperiod eller tidsbestämt för en viss uppgift. Kundråd kan kompletteras och utvidgas så att man kan behandla aktuella ärenden enligt tema eller tjänst.

Välfärdsområdesstyrelsen för Mellersta Österbottens välfärdsområde beslutade vid sitt sammanträde 6.3.2023 om inrättandet av ett kundråd.  Länk till beslutet.

Uppgift

Kundrådet har som uppgift att följa med kvaliteten på välfärdsområdets tjänster, tillgången till dem och att ge respons på och ge förslag gällande välfärdsområdets tjänster och samordnandet av dem.

Kundrådets arbete inleds på initiativ av ett organ i välfärdsområdet, av responssystemet eller av medlemmar i kundrådet. Resultatet av kundrådets arbete är initiativ, resolutioner och rekommendationer.

Kundrådets protokoll finns att läsa på Soites mötesadministrationssidor.

Välfärdsområdesstyrelsen behandlar kundrådets årsrapport.

För verksamheten ansvarar

Jussi Salminen

Delaktighets- och kundrelationschef

Telefon: +358 44 780 9444

Ta en titt också på dessa