Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Osallisuustoiminta ja palautteet auttavat kehittämään Soiten palveluita asiakaslähtöisimmiksi.

Asiakas- ja kuntalaisosallisuus voidaan jakaa kolmeen osaan:

  1. suora osallisuus: kuulemis- ja keskustelutilaisuudet, aloitteet/palautteet ja asiakasraati- sekä kokemusasiantuntijatoiminta
  2. tieto-osallisuus: viestintä, tiedottaminen, julkisten asiakirjojen päätökset, päätösten vaikutusten ennakkoarviointi
  3. edustuksellinen osallisuus: Soiten aluevaltuusto, aluehallitus, kansalliskielilautakunta sekä vanhus- ja vammaisneuvosto.

Asiakaspalautteen monipuolinen kerääminen ja hyödyntäminen on osa asiakaskokemuksen parantamista sekä palvelujen kehittämistä. Palautteen avulla voidaan vahvistaa henkilöstön osaamista, kohdentaa palvelu oikein ja korjata sen puutteita. Pelkkä tieto asiakkaan tai potilaan tyytyväisyydestä tai tyytymättömyydestä ei kuvaa riittävän hyvin asiakkaan kokemaa palvelukokemusta. Asiakastyytyväisyyskyselyissä onkin hyvä olla mahdollisuus vaihtoehtokysymysten rinnalla myös avoimeen palautteeseen.

Asiakaskokemusta mitataan Soitessa erilaisten palautejärjestelmien avulla. Palautteista saadaan arvokasta tietoa asiakastyytyväisyydestä ja palvelutoiminnan kehittämiskohteista. Tällöin voidaan nopeasti reagoida ongelmiin ja parantaa asiakastyytyväisyyttä. Palautejärjestelmien kautta saadaan hyvä kuva yleistilanteesta ja voidaan sujuvasti kerätä runsas määrä palautteita.

Toiminnasta vastaavat

Jussi Salminen

Osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö

Puhelin: +358 44 780 9444

Katso myös nämä