Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Delaktighetsverksamhet och respons hjälper Soite att utveckla sina tjänster i en mer klientorienterad riktning.

Klienternas och kommuninvånarnas delaktighet kan delas in i tre delar:

  1. direkt delaktighet: frågestunder och diskussionsmöten, initiativ/respons samt verksamhet med klientråds och erfarenhetsexperter
  2. delaktighet genom information: kommunikation, informering, beslut om offentliga handlingar, förhandsbedömning av konsekvenserna av beslut
  3. representativ delaktighet: Soites välfärdsområdesfullmäktige, välfärdsområdesstyrelsen, nationalspråksnämnden, äldrerådet och rådet för personer med funktionsnedsättning.

Det mångsidiga samlandet och användningen av klientrespons ingår i att förbättra klientupplevelsen och i att utveckla tjänsterna. Respons kan användas för att stärka personalens kompetens, rikta in tjänsten rätt och rätta till eventuella brister. Enbart information om klient- eller patienttillfredsställelse eller klient- eller patientmissnöje beskriver inte på ett adekvat sätt klientupplevelsen. Om man använder klientresponsformulär som består av flervalsfrågor är det en god idé att även erbjuda möjlighet att ge fritt formulerad respons.

I Soite mäts klientupplevelsen med hjälp av olika responssystem. Responsen ger värdefull information om klienttillfredsställelsen och om objekt för utveckling i servicen. Detta gör att man kan reagera snabbt på problem och förbättra klienttillfredsställelsen. Via responssystem får man en bra bild av den allmänna situationen, och en stor mängd respons kan smidigt samlas in via det.

För verksamheten ansvarar

Jussi Salminen

Delaktighets- och kundrelationschef

Telefon: +358 44 780 9444

Ta en titt också på dessa