Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Polis-järjestelmän avulla avulla kartoitetaan ketterällä tavalla alueen asukkaiden mielipiteitä eri teemoista. Järjestelmä on aluksi kokeilussa Soiten alueella ja kaksivuotisen kokeilun aikana on tavoitteena kartoittaa alueen asukkaiden mielipiteitä mm. nuorten, ikäihmisten, vammaisten sekä kaksikielisen väestön palveluista.

Käynnissä olevat kyselyt

Hyvinvointialueen vanhus- ja vammaisneuvostot haluavat selvittää kyselyiden avulla ihmisten näkemyksiä hyvinvointialue Soiten palveluiden saatavuudesta ja arjen sujumiseen liittyvistä asioista, kuten asumisesta, liikkumisesta sekä digitietämyksestä. Kyselyyn voivat vastata myös ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden omaiset ja läheiset.

Vastaa kyselyyn:

Kyselyistä kerättyä ja analysoitua dataa hyödynnetään ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden eri palveluiden suunnittelussa seuraavina vuosina. Kyselyiden avulla myös osallistetaan alueen asukkaita palvelutarpeen tunnistamisessa.

Polis on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkkoalusta, joka mahdollistaa rakentavan mielipiteiden vaihdon valitun aihepiirin ympärillä.

Polis-kyselyssä osallistujat voivat ilmaista mitä mieltä he ovat aihealueesta esitetyistä väitteistä sekä lisätä kyselyyn itse muotoilemiaan väitteitä. Osallistujat äänestävät mitä mieltä he ovat näistä väitteistä. Oma panos annetaan nimettömästi.

Tilastollisen analyysin avulla Polis tuottaa reaaliaikaisesti tietoa siitä, mistä osallistujat ovat samanmielisiä ja missä löytyy eroavaisuuksia.

Keskustelua moderoivat Soiten työntekijät. Moderoinnissa varmistetaan, ettei keskusteluun eksy sopimattomia väitteitä.

Keskustelun data säilytetään DigiFinlandin pilvipalvelussa (Paikassa Google Cloud Platform, Europe-North1 eli Haminan konesalissa). Henkilötietoja ei kerätä. IP-osoitteet säilytetään kyselyn ajan, jonka jälkeen nekin poistuvat järjestelmästä.

Polis-kyselyjen kautta kerätyt näkemykset ja kokemukset käsitellään:

  • nuorisovaltuustossa
  • vanhusneuvostossa
  • vammaisneuvostossa
  • kansalliskielilautakunnassa
  • Soiten toimi-, palvelu- ja vastuualueilla.

Lisäksi ne annetaan päätöksentekoa varten tiedoksi aluehallitukselle ja talousarvion kautta aluevaltuustoon.

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite on valittu Sitran rahoittamaan kaksi vuotiseen ”Osallistu ja vaikuta” (OSVA) -hankkeeseen, jossa pilotoidaan Polis-osallisuustyökalua.

Hyvinvointialueiden kanssa tehtävien kokeilujen yhteistyökumppanina toimii Sitran lisäksi DigiFinland, joka vastaa Polis-alustan käytön teknisestä toteutuksesta. Tulevaisuudessa asukkaiden digitaalinen osallistuminen päätöksentekoon voi olla arkipäivää jokaisella hyvinvointialueella. Kokeilujen aikana kehitetyt mallit ja työkalut jaetaan kaikkien hyvinvointialueiden käyttöön.

Kysely nuorten mielenterveyspalveluista

Keski-Pohjanmaalla asuvat nuoret pääsivät ensimmäisenä Suomessa kokeilemaan Polis-kyselyalustaa hyvinvointialueella ja kertomaan mielipiteensä paljon kohuttuun aiheeseen: Miten nuorten mielenterveyspalveluita pitäisi oikeasti parantaa?

Nuorille suunnattu kysely oli auki 24.5.2023 -14.6.2023 klo 12. Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 598 – suuri kiitos kaikille vastanneille! Nuorten näkemykset eivät jää pelkäksi sanahelinäksi, vaan ne on tarkoitus ottaa aidosti huomioon hyvinvointialueen päätöksenteossa. Vastaukset käsitellään aluehallituksen kokouksessa 21.8.2023.

Kysely ruotsinkielisen väestön palveluista Soitesssa

Polis-järjestelmässä oli avoinna kysely koskien ruotsinkielisen väestön palveluja, saavutettavuutta ja laatua Soitessa. Tämä kysely oli avoinna 31.5.2023-21.6.2023 klo 12. Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 153 – suuri kiitos kaikille vastanneille!

Vastaukset käsitellään kansalliskielilautakunnan kokouksessa, minkä jälkeen tulokset viedään käsiteltäväksi Soiten aluehallitukseen.

Kysely pelastustoimen palveluista

Kysely pelastustoimen palveluista oli avoinna 14.6.2023-30.6.2023 klo 12. Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 176 – suuri kiitos kaikille vastanneille!

Pelastustoimi halusi selvittää kyselyn avulla ihmisten omatoimisen varautumisen nykytilaa sekä ymmärrystä pelastustoimen palveluiden saatavuudesta. Kyselystä kerättyä ja analysoitua dataa hyödynnetään pelastustoimen eri palveluiden suunnittelussa seuraaville vuosille. Vastaukset käsitellään Soiten aluehallituksen kokouksessa 21.8.2023.

Katso myös nämä