Siirry sisältöön

Polis-järjestelmän avulla avulla kartoitetaan ketterällä tavalla alueen asukkaiden mielipiteitä eri teemoista. Järjestelmä on aluksi kokeilussa Soiten alueella ja kaksivuotisen kokeilun aikana on tavoitteena kartoittaa alueen asukkaiden mielipiteitä mm. nuorten, ikäihmisten, vammaisten sekä kaksikielisen väestön palveluista.

Kysely nuorten mielenterveyspalveluista avoinna 24.5.2023 -14.6.2023 klo 12

Keski-Pohjanmaalla asuvat nuoret pääsevät kokeilemaan ensimmäisenä Suomessa Polis-kyselyalustaa hyvinvointialueella ja kertomaan mielipiteensä paljon kohuttuun aiheeseen: Miten nuorten mielenterveyspalveluita pitäisi oikeasti parantaa?

Nuorille suunnattu kysely on auki 24.5.2023 -14.6.2023 klo 12. Nuorten näkemykset eivät jää pelkäksi sanahelinäksi, vaan ne on tarkoitus ottaa aidosti huomioon hyvinvointialueen päätöksenteossa.

Kysely ruotsinkielisen väestön palveluista Soitesssa avoinna 31.5.2023-21.6.2023 klo 12

Toinen tänä kesänä toteutettava kysely koskee ruotsinkielisen väestön palveluja, saavutettavuutta ja laatua Soitessa. Tämä kysely avataan 31.5.2023-21.6.2023 klo 12.

Polis on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkkoalusta, joka mahdollistaa rakentavan mielipiteiden vaihdon valitun aihepiirin ympärillä.

Polis-kyselyssä osallistujat voivat ilmaista mitä mieltä he ovat aihealueesta esitetyistä väitteistä sekä lisätä kyselyyn itse muotoilemiaan väitteitä. Osallistujat äänestävät mitä mieltä he ovat näistä väitteistä. Oma panos annetaan nimettömästi.

Tilastollisen analyysin avulla Polis tuottaa reaaliaikaisesti tietoa siitä, mistä osallistujat ovat samanmielisiä ja missä löytyy eroavaisuuksia.

Keskustelua moderoivat Soiten työntekijät. Moderoinnissa varmistetaan, ettei keskusteluun eksy sopimattomia väitteitä.

Keskustelun data säilytetään DigiFinlandin pilvipalvelussa (Paikassa Google Cloud Platform, Europe-North1 eli Haminan konesalissa). Henkilötietoja ei kerätä. IP-osoitteet säilytetään kyselyn ajan, jonka jälkeen nekin poistuvat järjestelmästä.

Polis-kyselyjen kautta kerätyt näkemykset ja kokemukset käsitellään:

  • nuorisovaltuustossa
  • vanhusneuvostossa
  • vammaisneuvostossa
  • kansalliskielilautakunnassa
  • Soiten toimi-, palvelu- ja vastuualueilla.

Lisäksi ne annetaan päätöksentekoa varten tiedoksi aluehallitukselle ja talousarvion kautta aluevaltuustoon.

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite on valittu Sitran rahoittamaan kaksi vuotiseen ”Osallistu ja vaikuta” (OSVA) -hankkeeseen, jossa pilotoidaan Polis-osallisuustyökalua.

Hyvinvointialueiden kanssa tehtävien kokeilujen yhteistyökumppanina toimii Sitran lisäksi DigiFinland, joka vastaa Polis-alustan käytön teknisestä toteutuksesta. Tulevaisuudessa asukkaiden digitaalinen osallistuminen päätöksentekoon voi olla arkipäivää jokaisella hyvinvointialueella. Kokeilujen aikana kehitetyt mallit ja työkalut jaetaan kaikkien hyvinvointialueiden käyttöön.