Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

LUONNOS

Asiakas, omainen tai yhteistyötaho ottaa yhteyttä Soiten jaksohoitoyksikköön ja ilmaista tarpeen jaksohoidolle. Tarve jaksohoidolle arvioidaan Soiten jaksohoitoyksikössä.

Yhdessä jaksohoitoyksikön kanssa sovitaan jaksohoidon ajankohdasta sekä muista käytännön asioista jaksohoidolle saavuttaessa.

Yhteistyössä asiakkaan, omaisen sekä ammattilasten kesken laaditaan asiakkaalle yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Lisäksi selvitetään mahdolliset tuet ja etuisuudet, joihin asiakas voi olla oikeutettu.

Soiten ammattilaiset tekevät asiakkaalle toimintakyvyn arvioinnin.

Asiakas on hoidossa jaksohoidossa. Soiten ammattilaiset toteuttavat yksilöllisen hoito- ja kuntoutussuunnitelman mukaista, kuntoutumista edistävää hoitotyötä. Samalla arvioidaan asiakkaan kuntoa.

Soiten ammattilaiset tekevät asiakkaan hoitojaksosta hoitotyön yhteenvedon. Asiakkaan ja hänen omaisten kanssa käydään arviointikeskustelu.

Arvioinnin jälkeen asiakas siirtyy tarkoituksenmukaiseen paikkaan:

  • kotiin
  • kotiin lisäpalveluiden kera
  • ympärivuorokautiseen palveluasumiseen

Asiakas tai hänen omainen voi antaa palautetta jaksohoidosta. Palaute käsitellään jaksohoitoyksikössä.

Katso myös nämä