Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Jaksohoito on tarkoitettu kotona asuville ikääntyneille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista hoitoa kotona asumisen ja omaishoitajan jaksamisen tueksi, toimintakyvyn arviointia tai kuntoutusta sairaalassa olon jälkeen. Jaksohoito mahdollistaa omaishoitajan vapaa-ajan antaen aikaa levolle ja virkistäytymiselle. Jaksohoidosta sovitaan yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa.

Jaksohoitotiimiin kuuluvat hoitajien lisäksi kuntoutushenkilöstöä, kuten fysioterapeutti ja kuntohoitaja sekä avustavaa henkilökuntaa. Hoitava lääkäri on aina henkilökunnan tavoitettavissa.

Jaksohoito

  • tukee ikääntyneen kotona selviytymistä
  • ennaltaehkäisee ennenaikaista pitkäaikaiseen laitoshoitoon joutumista
  • toimintatapa jaksohoitoyksiköissä on kuntoutumista edistävä
  • asiakkaan kanssa laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, asetetaan yksilölliset tavoitteet hoidolle, kartoitetaan asiakkaan toimintakykyä, luodaan edellytykset kuntoutumiselle ja arvioidaan hoitojakso ja asiakkaalle soveltuva jatkohoitopaikka
  • jakson lopulla asiakas kotiutetaan yhteistyössä läheisten, kotihoidon, kotikuntoutumistiimin tai muun toimijan kanssa

Puhelinasiointi

Toiminnasta vastaavat

Maria Sorvisto

Vastuualuejohtaja / Palveluesimies

Puhelin: +358 40 489 2183