Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Lisätietoa tehohoidosta löydät Terveyskylästä.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalan teho-osastolla on neljä potilaspaikkaa ja eristyshuone. Potilaan hoidosta vastaa teho-osaston ylilääkäri ja päivystysaikana päivystävä anestesialääkäri.

Potilaat tulevat teho-osastolle yleensä päivystyksestä, leikkaussalista tai osastolta. Tarvittaessa potilas voidaan ottaa myös valvontapaikalle, joka on tehohoitoa kevyempää hoitoa.

Lääkäri ja hoitaja ottavat potilaan vastaan ja arvioivat tarvittavat seurannat ja hoidot sekä tutkimukset. Näissä voi mennä useampi tunti. Tämän ajan läheiset voivat odottaa teho-osaston odotusaulassa, josta hoitaja hakee heidät, kun tilanne sen sallii.

Tehohoidossa potilaan vointia seurataan erilaisilla valvontalaitteilla ja mittauksilla. Hoitoa arvioidaan päivittäin ja hoitosuunnitelma muuttuu potilaan voinnin mukaan. Elintoimintoja tuetaan neste- ja ravitsemushoidon, lääkehoidon ja erilaisten laitteiden, kuten hengityskoneen avulla.

Tehohoitoon kuuluu myös tärkeänä osana hyvä perushoito (mm. hygienia ja suun hoito) ja normaalin vuorokausirytmin tukeminen mahdollisimman hyvin. Potilaalla on joka työvuoro omahoitaja, joka vastaa potilaan hoidosta ja toteuttaa hoitosuunnitelmaa. Potilastiedot tallennetaan päivittäin teho-osaston tietojärjestelmään.

Tehohoidossa potilaalle tehdään erilaisia laboratorio- ja kuvantamistutkimuksia sekä erilaisia toimenpiteitä. Omaiset ja läheiset saavat näistä lisää tietoa lääkäriltä tai omahoitajalta. Tutkimusten ja toimenpiteiden aikana läheiset voivat odottaa teho-osaston odotusaulassa.

Teho-osastolla anestesialääkäri arvioi päivittäin potilaan hoitoa ja hoitosuunnitelmaa. Tarvittaessa konsultoidaan muita erikoisalojen lääkäreitä tai muita sairaaloita (esim. OYS). Lääkäri on paikalla ympäri vuorokauden.

Potilaan kuntoutus aloitetaan mahdollisimman varhain, heti potilaan voinnin sen salliessa. Kuntoutus sisältää esimerkiksi hengitysharjoituksia, raajojen jumppaamista sekä istumaan- ja seisomaannousua.

Teho-osastolla saa vierailla potilaan voinnin mukaan. Vierailuista on hyvä sopia etukäteen omahoitajan kanssa. Suosittelemme, että vierailut pidetään sopivan lyhyinä, jotta potilas saa rauhassa toipua. Teho-osaston kansliaan saa soittaa mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Vakava sairastuminen voi olla kriisi myös läheisille ja tällöin voi tarvita kriisi- tai keskusteluapua. Teho-osaston henkilökunta järjestää näitä tarpeen vaatiessa.
Läheiset voivat yöpyä tarvittaessa Soiten potilashotellissa.

Kun tehohoidolle ei ole enää tarvetta, potilas siirtyy jatkohoitoon vuodeosastolle tai tarvittaessa toiseen sairaalaan.

Suoritamme kaikille potilaille tehohoidon alussa ja 12 kuukauden kuluttua tehohoidon päättymisestä toimintakykyä kartoittavan kyselyn.

Katso myös nämä