Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen sertifioitu laatuohjelma (SHQS) on laadunhallinnan ja prosessien jatkuvaa kehittämistä tukeva laatujohtamisen työkalu. Laatuohjelma antaa organisaatiolle laadunhallinnan tilannekuvaa sekä varmistaa vaikuttavan palvelujen kehittämisen integroidussa toimintaympäristöissä.

Mitä auditoinnilla tarkoitetaan?

SHQS laatuohjelmassa auditoinnilla tarkoitetaan arvioinnin avulla käynnistyvää organisaation sisäistä kehittämisprosessia, jossa palvelujärjestelmän rakenne ja toimivuus tarkastetaan systemaattisesti ja samalla käynnistetään sisäinen laadunhallintaan tähtäävä kehittämistyö.

SHQS standardin mukainen arviointikriteeristö on kehitetty vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen organisaatioiden arviointitarvetta. Standardissa on huomioitu lainsäädäntö- ja viranomaisvaatimukset, kansalliset suositukset, hyvät hoitokäytännöt ja yleiset laadunhallinnan periaatteet. Laadun arviointia tehdään laadunhallintajärjestelmän kriteereihin peilaten ja seurataan laatuvaatimusten täyttymistä suhteessa tavoitteisiin. Arvioinnin suorittavat sekä organisaatio itse että ulkopuolinen auditointiryhmä.

Organisaatiolla on mahdollisuus saada auditoinnin perusteella laaduntunnustus, jos se täyttää laaduntunnustuksen välttämättömät edellytykset. Laaduntunnustus kertoo, että toiminta on lain, vaatimusten ja hyvien hoitokäytäntöjen sekä näyttöön perustuvan tutkitun tiedon mukaista. Laaduntunnustus ja laadunhallinnan systemaattinen kehittäminen tarkoittavat sitä, että tarkastelemme ja kehitämme jatkuvasti toiminnan ja palvelujen osa-alueita.

Soitelle on myönnetty laaduntunnustus 26.2.2024 ja se on voimassa 25.2.2027 saakka.

Toiminnasta vastaavat

Sari Timonen

Laatu- ja valvontajohtaja

Puhelin: +358 44 723 2307

Katso myös nämä