Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Laadun, potilas- ja asiakasturvallisuuden sekä kilpailukyvyn varmistamiseksi Soitessa on käytössä sertifioitu sosiaali- ja terveydenhuollon laatujärjestelmä SHQS (Social and Health Quality Standard), joka on laadunhallinnan ja prosessien jatkuvaa kehittämistä tukeva laatujohtamisen työkalu. Lisäksi käytössä ovat nettipalautekanavat sekä palauteautomaatit Soiten yksiköissä.

Mitä auditoinnilla tarkoitetaan?

SHQS laatuohjelmassa auditoinnilla tarkoitetaan arvioinnin avulla käynnistyvää organisaation sisäistä kehittämisprosessia, jossa palvelujärjestelmän rakenne ja toimivuus tarkastetaan systemaattisesti ja samalla käynnistetään sisäinen laadunhallintaan tähtäävä kehittämistyö. 

SHQS standardin mukainen arviointikriteeristö on kehitetty vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden arviointitarvetta, jossa on huomioitu sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö, valtakunnallisia suositukset ja hyvät hoitokäytännöt. Arvioinnin suorittavat sekä organisaatio itse että ulkopuolinen auditointiryhmä. Organisaatiolla on mahdollisuus saada auditoinnin perusteella laaduntunnustus, mikäli se täyttää laaduntunnustuksen välttämättömät edellytykset. Laaduntunnustuksen saamisen edellytyksenä on jatkuva toimintojen ja palvelujen kehittäminen sekä laadun seuranta. 

Soitelle on myönnetty 2. laaduntunnustus 26.2.2021 ja se on voimassa 25.2.2024 saakka.

Toiminnasta vastaavat

Sari Timonen

Laatu- ja valvontajohtaja

Puhelin: +358 44 723 2307

Katso myös nämä