Siirry sisältöön

Asiakastyö

Asiakastyö toteutuu normaalisti lähikontakteina turvaväleistä huolehtien. Hanke tarjoaa asiakkaalle tapaamista varten kasvomaskin ja käsidesin. Myös työntekijämme käyttävät maskeja. Voit ottaa yhteyttä hanketyöntekijään ja sopia tapaamisesta hänen kanssaan.  

Terveysneuvonnan kokeilu käynnistyy Lesti- ja Perhonjokilaaksoissa

Hanke käynnistää viikolla 15 terveysneuvonnan kokeilun Lesti- ja Perhonjokilaaksoissa. Terveysneuvonnassa tarjotaan anonyymisti palveluja suonensisäisesti huumeita käyttäville. Asiakkaat voivat vaihtaa käytetyt ruiskut ja neulat puhtaisiin välineisiin, sekä saada terveysneuvontaa ja hoitoonohjausta. Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia ja luottamuksellisia. Kokeilun aikana toteutetaan terveysneuvontaa samalla periaatteella Lesti- ja Perhonjokilaaksoissa kuin Kokkolassa Soiten toteuttamassa  Vaihtari -terveysneuvontapisteessä. Kokeilun aikana Toholammin ja Tunkkarin terveysasemilla työskentelevät ENTER-hankkeen työntekijät.
Kokeilun aikataulu
Toholammin terveysasema (os. Sairaalantie 2, 69300 Toholampi)  keskiviikkoisin klo 16-17 alkaen 13.4.Tunkkarin terveysasema (Mäntöläntie 2, 69700 Veteli) torstaisin klo 16-17  alkaen 14.4. 

Kokeilu päättyy heinäkuussa. Tavoitteena on kokeilun aikana arvioida ja selvittää, onko tämä toiminta tarpeellista Lesti- ja Perhonjokilaaksoissa.

Kohtaamispaikka- ja vertaistoiminnan aikataulu

Verkkokohtaamiset etäyhteyden kautta

Aika: maanantaisin klo 18.00. Verkkokohtaamisessa on aina paikalla yksi työntekijä.

Paikka: Pääset osallistumaan ja keskustelemaan riippuvuuksista ja niistä kuntoutumisesta anonyymisti alla olevasta linkistä.

Mikäli jollakin kerralla ei ole yhtään osallistujaa, verkkokohtaaminen päättyy klo 18.30.

Kohtaamispaikkatoiminta

Kokkolassa

Aika: torstaisin klo 13-15
Paikka: Yritystalo Evald, pohjakerroksen Aava-kokoustila, Ristirannankatu 1, 67100 Kokkola

Kannuksessa

Aika: keskiviikkoisin klo 13-15

Paikka: Päivätoimintayksikkö Koivutarhan piha, os. Lopotinkatu 1, 69100 Kannus 

Vertaisryhmä Perhossa

Aika: torstaisin klo 18 (noin 1,5 tuntia)

Paikka: Vehmassuontie 1, Perho (Työpajan tila)

Tietoa kohtaamispaikka- ja vertaistukiryhmistä

Hankkeessa toteutetaan riippuvuuksista toipuvien kanssa kohtaamispaikkatoimintaa. Lisäksi hankkeen tuella järjestetään vertaisryhmätoimintaa Perhossa. Kohtaamispaikkatoiminta on tarkoitettu riippuvuudesta toipuville ja Perhon vertaisryhmään ovat tervetulleita riippuvuudesta toipuvien lisäksi myös läheiset. Kaikki riippuvaisia kohtaavat voivat ohjata osallistujia kohtaamispaikkatoimintaan ja vertaisryhmään. Ne ovat avoimia, osallistuminen on maksutonta ja  lähetteitä ei tarvita. Keskipohjalaiset voivat osallistua ENTER-hankkeen järjestämään tai tukemaan kohtaamispaikka- ja vertaisryhmätoimintaan, minkä tahansa kunnan alueella.

Kohtaamispaikkatoiminnassa suunnitellaan osallistujien kesken mielekästä ja riippuvuudesta toipumista tukevaa toimintaa. Tavoitteena on, että osallistujat voimaantuvat, heidän elämänhallintansa vahvistuu ja he saavat vertaistukea. Kohtaamispaikkatoiminnassa on aina paikalla hankkeen työntekijöitä. Perhon vertaisryhmässä tavoitteena on myös osallistujien voimaantuminen ja riippuvuuksista toipuvien tukeminen kokemuksia jakamalla. ENTER-hanke tukee ryhmän toimintaa ja on paikalla tarpeen mukaan.

Liikkuvan  päihdetyön ja monialaisen työparityön kehittäminen käynnissä

Soiten päihde- ja riippuvuuspalveluissa kehitetään jalkautuvan päihde- ja monialaisen työparityön mallia. Viime kesänä toteutettiin kokeilu, jonka pohjalta jatkotyöstämistä tehdään. Tavoitteena on muokata ja ottaa käyttöön Soiten päihde- ja riippuvuuspalveluihin sopiva jalkautuvan päihde- ja monialaisen työparityön malli. Asiakkaan luvalla Soiten eri palvelujen työntekijät voivat pyytää päihde- ja riippuvuuspalveluista työparin yhteisen asiakkaan kanssa asioimiseen. Myös päihde- ja riippuvuuspalvelujen työntekijät voivat pyytää asiakkaan luvalla muista palveluista työparin itselleen. Tavoitteena on työntekijöiden yhteistyön avulla lisätä hoidon ja palvelun suunnitelmallisuutta ja helpottaa asiakkaiden avun saantia.  Soiten tilojen sijaan asiakasta voidaan tavata esimerkiksi asiakkaan kotona, ulkoilualueella, kahvilassa jne. Tapaamisia toteutetaan monialaisen yhteistyön periaatteella, jolloin työntekijät pyrkivät huomioimaan asiakkaan tilannetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.

Asiakkaat mukana kehittämistyössä

Hankkeessa otetaan käyttöön ja juurrutetaan toimintamalleja Soiten toimintaan, mm. kokemustoiminnan malli, jalkautuvan päihdetyön ja monialaisen työparityön toimintamallit. Osana hanketta toimii kehittäjäasiakasryhmä, johon osallistuu kokemusasiantuntijakoulutuksen suorittaneita. He osallistuvat palvelujen arvioimiseen ja kehittämiseen.  

Koulutuksia asiakkaille

Koulutuksia asiakkaille

  •  MTEA1®-peruskoulutus alkamassa 6-9.6.2022
  • Kokkaamalla kuntoon! –kurssi käynnissä etätoteutuksena tiistaisin klo 13 alkaen, vielä ehtii mukaan.

Mikäli kiinnostuit näistä koulutuksista, ota yhteyttä ENTERin hanketiimiin!

Hanke järjestää asiakkailleen pienimuotoisia maksuttomia koulutuksia. Koulutuksiin sisältyy pientä tarjoilua. Tarvittaessa myös kuljetuksiin on mahdollista saada apua. Koulutusten avulla edistetään asiakkaiden osallisuutta sekä heidän toiminta- ja työkykyään. ENTERin asiakkaiden on mahdollista suorittaa Kokemusasiantuntija-, Ensiapu 1 ja 2 –, Tietokone tutuksi-, Kokkaamalla kuntoon –, Mielenterveyden ensiapu 1 ja 2 sekä Nuorten mielen ensiapu-koulutuksia. Lisäksi on mahdollista suorittaa hygieniapassi. Helmikuussa 2022  käynnistyy myös seuraava kokemusasiantuntijakoulutus, johon hankkeen asiakkaiden on mahdollista osallistua. Lisäksi hankkeen kautta voi osallistua mielenterveyden ensiapukurssille. Hankkeen kautta on mahdollista suorittaa myös hygieniapassi.

Koulutuksia voidaan toteuttaa Lesti- ja Perhonjokilaaksoissa sekä Kokkolassa. Koulutukseen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan koulutuksiin hanketiimille. Myös yhteistyötahot voivat esittää riippuvuudesta kuntoutuvalle asiakkaalleen koulutukseen osallistumista.

Koulutuksia Soiten työntekijöille ja muille yhteistyötahoille

Ota puheeksi riippuvuudet –verkkokurssi avoinna Soiten työntekijöille ja muille yhteistyötahoille

A-klinikkasäätiön tuottama Ota puheeksi riippuvuudet -verkkokurssi on suunnattu ammattilaisille, jotka kohtaavat riippuvaisia työssään. Kurssilla käsitellään riippuvuutta alkoholin, huumeiden ja rahapelaamisen näkökulmista, käydään läpi erilaisia lähestymistapoja (mini-interventiota, muutosvaihemallia ja motivoivaa toimintatapaa) videoiden ja esimerkkien kautta.

Verkkokurssia on mahdollista suorittaa 31.7.2022 asti. 

20.1.2022 toteutetun Raha-, digi- ja nettipeliriippuvuudet –koulutuksen tallenne katsottavissa 30.6.2022 asti. Ilmoittaudu Soiten koulutuskalenterin kautta, niin toimitamme sinulle tallennelinkin.

ENTER-hankkeen järjestämät koulutukset ovat osallistujilleen maksuttomia. Yhteyshenkilönä toimii hankejohtaja Tuija Tuorila.

Hankkeessa työstetty kokemustoiminnan malli käytössä Soitessa

Kokemusperäistä tietoa käytetään jo yleisesti ammatillisen ja tieteellisen tiedon rinnalla. Soitessa on hyväksytty käyttöön hankkeessa työstetty kokemustoiminnan malli. Tämän kokemustoiminnan mallin tarkoituksena on ohjeistaa ja selkiyttää kokemustoiminnan käytänteitä Soiten toiminnassa. Sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemusosaajat toimivat ammattilaisten rinnalla yhteistyössä näiden työtä täydentävissä rooleissa. Lisää kokemustoimintamallista voit lukea kokemustoiminnan sivuilta.

Hanke-esittely

Soite toteuttaa ENTER – Elämässä eteenpäin! -hanketta Keski-Pohjanmaan alueella 1.4.2019- 31.7.2022 välisenä aikana. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa riippuvuuksista toipuvien nuorten ja aikuisten keskipohjalaisten sosiaalista osallisuutta ja parantaa heidän toiminta- ja työkykyään niin, että heidän mahdollisuutensa edetä kohti opiskelu- ja työelämään valmentaviin palveluihin paranevat.

Keski-Pohjanmaalla, kuten muualla Suomessa, huumausaine-, sekakäyttö- ja peliriippuvaisten määrä kasvaa koko ajan. Alkoholiriippuvaisten määrä sen sijaan vähenee. Suurin osa huumausaineriippuvaisista ja sekakäyttäjistä on nuoria ja nuoria aikuisia, joilla riippuvuus vaikeuttaa merkittävästi yhteiskunnallista osallistumista ja mm. opiskelu- ja työmarkkinoilla toimimista. Tämän muutoksen myötä nuorten ja nuorten aikuisten osuus riippuvuusongelmaisista on kasvanut ja kasvaa edelleen. Soite haluaa kehittää palvelujärjestelmää aktiivisesti niin, että se tavoittaa ja vastaa nykyistä paremmin erilaisista riippuvuuksista kuntoutuvien tarpeisiin.

Hankkeen kohderyhmänä ovat 16-45-vuotiaat nuoret ja aikuiset, joilla on riippuvuusongelma ja merkittävä syrjäytymisen uhka tai he ovat jo hyvin pitkälle syrjäytyneet yhteiskunnan eri areenoilta. Useilla heistä on opiskelu keskeytynyt ja he ovat työelämän ulkopuolella. He kiinnittyvät huonosti nykyiseen palvelutarjontaan ja tarvitsevat yksilöllistä tukea ja räätälöityjä sosiaali-, terveys ja muita palveluja.

ENTER-hankkeessa kehitetään ja otetaan käyttöön kohderyhmää tavoittava matalan kynnyksen jalkautuva toimintamalli. Lisäksi hankkeessa kehitetään myös julkisten palvelujen ja hankkeessa kanssa yhteistyössä toimivien yhteisöjen monitoimijaista yhteistyötä ja osaamista toimia hankkeen kohderyhmän kanssa. Hankkeen aikana myös vahvistetaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoimijoiden roolia Soiten toiminnassa ja laaditaan sille toimintamalli.

Hankkeella on laaja yhteistyöverkosto, mm. Keski-Pohjanmaan kuntien etsivä nuorisotyö, muita julkisia palveluja tuottavia tahoja, eri seurakuntia, erilaisia yhteisöjä ja järjestöjä sekä muita hankkeita. Hankkeen aikana on mahdollista tulla mukaan lisää yhteistyökumppaneita, mikäli se on tarkoituksenmukaista.

ENTER-hanke on saanut ESR-rahoituksen Suomen Rakennerahasto-ohjelmasta.

Toiminnasta vastaavat

Tuija Tuorila

Kehittämiskoordinaattori

Puhelin: +358 40 804 3391

Marjo Andtbacka

Hankesihteeri

Puhelin: +358 40 806 5107