Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Projektet har beviljats fortsättning!  ENTER-projektets huvudfinansiär har beviljat fortsättning för projektet till och med 31.7.2022. Projektet slutar alltså inte ännu 28.2.2022.

Vi utvecklar gruppverksamhet som har låg tröskel och gör detta som sektorsövergripande samarbete

Under ledning av ENTER-projektet utvecklas det en verksamhetsmodell för utveckling av gruppverksamhet som har låg tröskel i Mellersta Österbotten. I detta utvecklingsarbete deltar utöver Soites aktörer också aktörer från olika andra organisationer och grupper. Målet är att från och med nästa höst ordna gruppverksamhet som har låg tröskel i Soites område och att göra det på ett sektorsövergripande sätt. Det har nu konstaterats att gruppverksamhet som riktas till mycket noggrant definierade klientgrupper inte får tillräckligt med deltagare. Gruppverksamhet som har låg tröskel är öppen för alla och den stöder personer i olika slags livssituationer, till exempel personer som är utanför arbetslivet, personer som rehabiliterar sig efter beroende osv. Som stöd ordnar ENTER-projektet grupphandledningsutbildning nästa vår. Utbildningen är avsedd för Soites aktörer och de samarbetspartners som är redo att ordna gruppverksamhet som har låg tröskel i samarbete med Soite.


Om du är intresserad av att samarbeta med oss i fråga om detta, vänligen kontakta projektchefen!

Utbildningar för klienter

Vi ordnar korta avgiftsfria utbildningar för våra klienter. Vid behov är det möjligt att få stöd med transport till utbildningar och dessutom ingår lite mat.

Med hjälp av dem främjar vi deltagarnas delaktighet och deras funktions- och arbetsförmåga. Utbildningar ordnas i Lestijokidalen, i Perho ådal och i Karleby. Utbildningarna är avgiftsfria för klienterna och de som vill delta i dem ombes meddela projektteamet. Också samarbetspartners kan föreslå utbildningar för sina rehabiliteringsklienter.

Följande utbildningar erbjuds:

 • Kokkaamalla kuntoon! (I skick genom matlagning!) (5 x 3 timmar)
 • Tietokone tutuksi (Bekant med datorn) (5 x 3 timmar)
 • Första hjälpen 1 och 2-grundutbildning (4 x 4 timmar), första hjälpen 1 och 2-repetitionskurs (4 timmar)
 • Livräddande första hjälpen (4 timmar)
 • Psykiska första hjälpen:
  • Psykiska första hjälpen®1 – Psykisk hälsa som livskunskap (4 x 4 timmar)
  • Psykiska första hjälpen®2 – Sårbara sinnet – lär dig känna igen och stöda (4 x 4 timmar)
  • Psykiska första hjälpen för unga (4 x 4 timmar)

Dessutom är det möjligt att ta hygienpass.

Utbildningar för samarbetspartners och Soites anställda

Det ordnas en utbildning om penning-, digitalt och nätspelsberoende via Teams 20.1.2022 kl. 8-12. Målet med utbildningen är att ge deltagarna baskunskaper om penning-, digitalt och nätspelsproblem och penning-, digi- och nätspelsberoenden. Vad betyder de ovannämnda begreppen, fenomenets omfattning i Finland, att känna igen det, att föra på tal och behandlingsformer.


Målet med utbildningen Monialainen yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa (Sektorsövergripande samarbete i social- och hälsovårdstjänster) är att främja sektorsövergripande samarbete i social- och hälsovårdstjänster. Utbildningen erbjuder baskunskaper om sektorsövergripande samarbete i social- och hälsovårdstjänster,om lagar, om dokumentering och om att gå mot målinriktat samarbete med hjälp av bedömning av servicebehovet och klientens/patientens plan. Dessutom får deltagarna information omutveckling av en mångserviceprocess i Soite. Under utbildningen hör vi också ett inlägg av en erfarenhetsexpert. En bandupptagning från utbildningen finns tillgänglig till och med 31.12.2021.

Webbkursen Ota puheeksi riippuvuudet (För beroenden på tal). Soites anställda och projektets samarbetspartners har möjlighet att genomgå webbkursen. Webbkursen ordnas av A-klinikstiftelsen och den är avsedd för yrkesutbildade personer och andra aktörer som möter personer med beroenden. Under kursen (2 h) behandlas beroende när det gäller alkohol, narkotika och penningspel och vi går igenom olika sätt att närma sig problemen (mini-intervention, förändringsfasmodell och motiverande tillvägagångssätt) med hjälp av videor och exempel. Man anmäler sig till utbildningar via Soites utbildningskalender. 

De utbildningar ENTER-projektet ordnar är avgiftsfria för deltagarna. Som kontaktperson fungerar projektarbetare Olli Pelttari, tfn 040 804 2091.

Klientarbete

Klientarbetet i projektet fortsätter så normalt som möjligt, men vi följer coronavirusanvisningarna. I projektets gruppverksamhet och i utbildningar följer vi Soites coronavirusanvisningar, säkerhetsavstånd, god handhygien och maskrekommendationer.

Mötesplatsverksamhet

Vid sammankomster följer vi Soites coronavirusanvisningar. Följ med våra meddelanden i projektets kanaler i sociala medier. Där hittar du också aktuell information om mötesplatsverksamheten. Kom med i trevligt sällskap och verksamhet! 
Mötesplatsverksamhet:

 • I Kannus onsdagar kl. 13.30 – 15.30 i dagverksamhetsenheten Koivutarhas lokaler (Lopotinkatu 1, 69100 Kannus)
 • I Karleby torsdagar kl. 13.30 – 15.30 på bottenvåningen i Företagshuset Evald (Ristrandsgatan 1, 67100 Karleby) 
 • I Perho samlas kamratgruppen onsdagar kl. 18 i Työpajas lokaler (Vehmassuontie 9, 69950, Perho).

Webbmöten måndagar från och med kl. 18

Webbmöten fortsätter måndagar kl. 18-19.30 för personer som rehabiliterar sig efter beroenden. På projektets Facebook-sida, Instagram-konto och på sidan www.soite.fi/sv/enter-hanke finns en öppen länk via vilken man kan delta anonymt i ett webbmöte och diskutera beroenden, rehabilitering eller lyssna på andra personers tankar och höra om deras erfarenheter. Det finns alltid en projektarbetare med vid webbmöten. Om det inte finns några deltagare, lämnar projektarbetaren mötet kl. 18.30.
Andra aktörer, ni kan informera era klienter om mötesplatsverksamheten och om utbildningar och uppmana dem att delta i vår verksamhet!

Projektets verksamhet under julsäsongen

Projektet fungerar som normalt under julsäsongen Projektarbetarna har semesterdagar, men vardagar jobbar alltid någon projektarbetare. Också mötesplatsverksamheten genomförs som normalt vardagar.
Följ med våra meddelanden på Instagram och på Facebook! God juletid!


Med samarbetshälsningar, de anställda i ENTER-projektet:

Maria Aintila, tfn 040 804 2092

Olli Pelttari, tfn 040 804 2091

Minna Päivärinta, tfn 040 804 2246

Tuija Tuorila, tfn 040 804 3391

Kimmo Vasalampi, tfn 040 804 2094

Ta en titt också på dessa