Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Hyvinvointialueiden perustaminen edellyttää laajoja alueellisia muutoksia ICT-infrastruktuuriin, toimialariippumattomiin tietojärjestelmiin, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasjärjestelmiin sekä pelastustoimen tietojärjestelmiin. ICT-valmistelun ensisijaisena tavoitteena on varmistaa järjestelmien häiriötön toiminta sote- ja pelastustoimen palvelujen siirtyessä hyvinvointialueille 1.1.2023. Painopisteenä ovat erityisesti toiminnan kannalta välttämättömät muutostyöt sekä lainsäädännön edellyttämät muutokset. Olemassaoleviin järjestelmiin tehdään uuden organisaation vaatimat muutokset ja liitännät, ja tarvittaessa hankitaan uusia järjestelmiä ja laitteita.

ICT-muutos Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella

ICT-muutoshanketta toteutetaan Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella ajalla 1.7.2021−31.12.2025. Hankkeessa on muun muassa seuraavia kehittämiskohteita:

ICT-infrastruktuuri

ICT-infrastruktuurin kehittämiseen kuuluu sekä IT-laitehankintoja että ohjelmistojen ja yhteyksien päivittämistä ja siirtämistä hyvinvointialueen käyttöön. Tarkoituksena on varmistaa riittävä kapasiteetti sekä tietoturvalliset, toimivat yhteydet ja laitteet hyvinvointialueelle siirtyville työntekijöille. Lisäksi varmistetaan kiinteistöjen turvallisuutta mm. kulunvalvonnan osalta.

Pelastuslaitoksen ja ensihoidon järjestelmät

Pelastuslaitoksen ja ensihoidon järjestelmien muutostyöt liittyvät erityisesti näiden alojen erityisiin, lakisääteisiin turvallisuusvaatimuksiin. Hankkeessa pyritään turvaamaan näiden vaatimusten täyttyminen niin paloasemien, pelastusajoneuvojen kuin henkilöstön työvälineiden osalta. Samoin varmistetaan Pelastuslaitoksen järjestelmien ja yhteyksien riittävä yhteensopivuus sote-järjestelmien kanssa.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestelmät

Sote-palveluiden osalta asiakas- ja potilastietojärjestelmiin tehdään tarvittavat päivitykset, muutokset ja integraatiot sekä varmistetaan vanhojen tietojen säilyttäminen asianmukaisesti. Toimenpiteillä turvataan tiedon kirjaamisen ja tiedon saannin sujuvuus hyvinvointialueelle siirryttäessä.

Hallinto ja toimialariippumattomat järjestelmät

Uudistuksen toteutuessa on taattava talouden seurannan ja henkilöstön palkanmaksun sujuminen. ICT-valmistelussa huolehditaan taloushallinnon järjestelmien sujuvasta siirtämisestä hyvinvointialueelle ja päivitetään henkilöstöhallinnon järjestelmät vastaamaan laajemman organisaation tarpeita. Hyvinvointialueelle perustetaan uudet verkkosivut ja työntekijöiden intranet uusitaan. Lisäksi kehitetään muun muassa tiedolla johtamisen, sähköisen arkistoinnin ja asianhallinnan järjestelmiä sekä digitaalisia palveluja. Keskeisiin hallinnollisiin tehtäviin kuuluu organisaatioiden sopimusten siirtäminen hyvinvointialueelle.

Katso myös nämä