Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

IPS-valmennus toimii eri alojen työnantajien tukena työvoiman saamiseksi ja samalla myös pureutuu mielenterveyden häiriöiden stigman purkuun avoimilla työmarkkinoilla. Lyhenne IPS tulee englannin kielen sanoista “Individual Placement and Support”.

Asiakkaat tulevat palvelun piiriin koko Keski-Pohjanmaan alueelta psykiatrian avohoidon kautta.

IPS-työhönvalmennuksessa etsitään työpaikka, joka vastaa asiakkaan osaamista, voimavaroja ja mielenkiinnon kohteita. Samalla vastataan työnantajien rekrytointitarpeisiin tarjoamalla osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa. Tavoitteena on työllistyminen avoimille työmarkkinoille palkkatyösuhteeseen.

Mallin keskiössä on kaksi asiakasryhmää: työntekijät ja työnantajat. Tämän ketjun yhdistävänä linkkinä toimii työvalmentaja, joka toimii molempien asiakasryhmien tukena. Työvalmentajat antavat yrityksille tukea esimerkiksi täsmätyön tai työnmuokkaamisen liittyvissä kysymyksissä. Työhönvalmennus jatkuu työsuhteen aikana. Palvelu on molemmille asiakasryhmille maksutonta. Asiakkaan tukena on IPS-työhönvalmentajan lisäksi psykiatrinen hoitotaho.

Toimintaa ohjaa tutkimusnäyttöön perustuva IPS-toimintamallin laatukriteeristö. THL vastaa kokeilujen toiminnan tuesta sekä arviointitutkimuksesta.

IPS-hankkeen tavoitteet ovat:

  • Mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden työllistymisen ja työllisyyden edistäminen.
  • Mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden hyvinvoinnin ja yhteiskunnallisen osallisuuden edistäminen.
  • Ammattilaisten osaamisen lisääminen ja vahvistaminen.
  • IPS-toimintamallin laajemman käyttöönoton tukeminen Suomessa.

Keski-Pohjanmaan IPS- Sijoita ja valmenna! -hanke on osa Euroopan unionin rahoittamaa RRF-hankekokonaisuutta.

Toiminnasta vastaavat

Päivikki Puutio-Ojala

IPS tiiminvetäjä/työhönvalmentaja

Puhelin: +358 40 652 4639

Katso myös nämä