Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

IPS-träningen fungerar som stöd för arbetsgivare inom olika branscher för att få arbetskraft och går samtidigt på djupet med att ta bort stigmat gällande psykiska störningar på den öppna arbetsmarknaden. Förkortningen IPS står för engelskans Individual Placement and Support”.

Klienter kommer till servicen från hela Mellersta Österbottens område via psykiatriska öppenvården.

I IPS-arbetsträningen letar man efter en arbetsplats som motsvarar klientens kompetens, resurser och det hen är intresserad av. Samtidigt svarar man mot arbetsgivarnas rekryteringsbehov genom att erbjuda kunnig och motiverad arbetskraft. Målet är att klienten sysselsätts i lönearbete på öppna arbetsmarknaden.

I centrum för modellen ligger två klientgrupper: arbetstagare och arbetsgivare. Den som förenar dessa kedjor är en arbetstränare som stöder båda klientgrupperna. Arbetstränarna ger företagen stöd till exempel i frågor kring skräddarsytt arbete eller anpassning av arbete. Arbetsträningen fortsätter under anställningsförhållandet. Servicen är avgiftsfri för båda klientgrupperna. Klienten får stöd av både en IPS-arbetstränare och av en psykiatrisk vårdgivare.

Verksamheten styrs av kvalitetskriterier för IPS-verksamhetsmodellen som baserar sig på vetenskapliga bevis. THL ansvarar för stödet för verksamheten under försöken och för utvärderingsforskning.

Målen med IPS-projektet är:

  • Främja sysselsättningen och arbetslivsdelaktigheten för personer som insjuknat i psykiska störningar.
  • Främja välbefinnandet och delaktigheten i samhället för personer som insjuknat i psykiska störningar.
  • Öka och stärka yrkespersonalens kompetens.
  • Stöda en mer omfattande användning av IPS-verksamhetsmodellen i Finland.

Mellersta Österbottens IPS-projekt är en del av RRF-projekthelheten som finansieras av Europeiska unionen.

För verksamheten ansvarar

Päivikki Puutio-Ojala

Telefon: +358 40 652 4639

Ta en titt också på dessa