Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Kotiin-hanke on osa sosiaali- ja terveysministeriön tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluohjelmaa ja sen rahoittajana toimii Sosiaali- ja terveysministeriö. Hankkeen tavoitteena on, että kotona asumista tukevat palvelut ovat asiakaslähtöisiä, asiakas saa oikeat palvelut oikeaan aikaan ja riittävä ja osaava henkilöstö turvaa kotiin annettavien palvelujen laadun.

Kotiin järjestettävät palvelut toimivat Soiten ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen asukkaiden tukena, jotta he pystyisivät asumaan turvallisesti omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Tärkeää on ikääntyneen asiakkaan omien voimavarojen tunnistaminen, osallisuuden ja jäljellä olevan toimintakyvyn tukeminen.

 Kotiin-hankkeessa jatkuu jo Soiten aikaisemmissa hankkeissa tehty ikääntyneiden palveluiden sekä kaikenikäisten omais- ja perhehoidon kehittäminen. Lisäksi hankkeen yhtenä tavoitteena on hoitohenkilöstön kuntoutusosaamisen ja asiakkaan kuntoutumista edistävän arkikuntoutuksen vahvistaminen.

Kotiin-hankkeen osa-alueet Soitessa:

  • Kaikenikäisten asiakkaiden omais- ja perhehoidon palveluiden vahvistaminen
  • Asiakaslähtöisten oikea-aikaisten kotona asumista tukevien palveluiden saatavuuden ja riittävyyden turvaaminen
  • Yöaikaisen hoidon mahdollistaminen koko Soiten alueella
  • Hoidon ja hoivan palveluohjaus on yhteneväinen Soiten muun palveluohjauksen kanssa
  • Jokilaaksojen kotisairaalatoiminnan sekä Soiten jaksohoitoyksiköiden sekä kotihoidon hoitohenkilöstön kuntoutusosaamisen kehittäminen
  • Etäkuntoutusmahdollisuuksien kartoittaminen yhteistyössä kuntoutuspalveluiden kanssa sekä työparityöskentelymallin kehittäminen psykiatrian avopalveluiden ja kotihoidon kesken.

Toiminnasta vastaavat

Ritva Jämsä

Toimialuejohtaja

Puhelin: +358 44 730 7901

Tuula Rannisto

Hanketyöntekijä /fysioterapeutti

Puhelin: +358 40 804 2857

Katso myös nämä