Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Kotiin-projektet är en del av social- och hälsovårdsministeriets social- och hälsovårdsprogram för framtiden, och social- och hälsovårdsministeriet fungerar som dess finansiär. Målet med projektet är att tjänster som stödjer boende hemma är klientorienterade, att klienten får rätt tjänster i rätt tid och att det finns en tillräcklig mängd kompetent personal som tryggar kvaliteten på tjänster som tillhandahålls i hemmet.

Tjänster som organiseras i hemmet stödjer invånarna i Soites och Mellersta Österbottens välfärdsområde så att de kan bo tryggt i sina egna hem så länge som möjligt. Det är viktigt att identifiera äldre klienters egna resurser för att kunna stödja deras delaktighet och kvarvarande funktionsförmåga.

Kotiin-projektet fortsätter det utvecklingsarbete inom tjänster för äldre och inom närstående- och familjevården för personer i alla åldrar som gjorts i Soites tidigare projekt. Dessutom är ett av målen med projektet att stärka vårdpersonalens rehabiliteringskompetens och vardagsrehabiliteringen som främjar klientens rehabilitering.

Delområden för Kotiin-projektet i Soite:

  • Stärka närstående- och familjevårdens tjänster för klienter i alla åldrar
  • Säkra tillgång och tillräcklighet i fråga om klientorienterade tjänster som ges i rätt tid och stödjer boende i det egna hemmet
  • Möjliggör vård nattetid i hela Soite-området
  • Servicehandledningen för vård och omsorg är enhetlig med Soites övriga servicehandledning
  • Utveckling av personalens rehabiliteringskompetens vid älvdalarnas hemsjukhusverksamhet samt vid Soites intervallvårdsenheter och hos Soites hemvårdspersonal
  • I samarbete med rehabiliteringstjänsterna kartlägga möjligheterna till distansrehabilitering och utveckla en modell för samarbete mellan psykiatrins öppenvårdstjänster och hemvården.

För verksamheten ansvarar

Ritva Jämsä

Verksamhetsområdeschef

Telefon: +358 44 730 7901

Tuula Rannisto

Projektkoordinator för Kotiin-projektet

Telefon: +358 40 804 2857

Ta en titt också på dessa