Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Meidän mielessä on sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama hanke, joka liittyy valtakunnalliseen Mielenterveysstrategiaan, alueelliseen hyvinvointisuunnitelmaan ja alueen Mielenterveys- ja riippuvuusstrategiaan. Hankealueena on Keski-Pohjanmaan maakunta ja Pohjanmaan maakuntaan kuuluva Kruunupyyn kunta. Hanketta hallinnoi Soite, joka järjestää hankealueen kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut. 

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa henkilöstön, esimiesten ja johtajien mielenterveysosaamista hankealueen kunnissa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, järjestöissä ja seurakunnissa. Kohderyhmänä ovat kuntien johto ja sivistystoimen henkilöstö, alueen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä alueella toimivat järjestöt ja alueen seurakunnat. Mielenterveysosaamista vahvistetaan järjestämällä MTEA1, MTEA2 sekä NMEA- ensiapukoulutuksia  sote- alan ammatti-laisille, opetustoimelle, seurakunnille ja järjestöille.

Hankkeen tuloksena alueella on 180 MTEA/NMTEA-koulutuksen käynyttä osaajaa ja kahdeksan (8) MTEA/NMTEA –ohjaajaa, jotka kouluttavat uusia MTEA/NMTEA-osaajia hankkeen alueelle. Lisäksi luodaan koulutusten ja osaamisen koordinoinnin ja toteutuksen toimintamalli, jota toteutetaan hankkeen päätyttyä osana normaalia toimintaa.

Toiminnasta vastaavat

Jussi Salminen

Osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö

Puhelin: +358 44 780 9444

Tarja Viitala

Palveluohjaaja

Matkapuhelin: +358 40 804 3203

Katso myös nämä