Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

I vårt sinne är ett projekt som finansieras av social- och hälsovårdsministeriet och är förknippat med den nationella strategin för psykisk hälsa, den regionala välfärdsplanen och den regionala strategin för psykisk hälsa och missbrukarvård. Projektområdet är landskapet Mellersta Österbotten och Kronoby kommun, som tillhör landskapet Österbotten. Projektet leds av Soite, som organiserar social- och hälsovårdstjänsterna för kommunerna i projektområdet.

Syftet med projektet är att stärka kunnandet inom mental hälsa hos personal, chefer och direktörer i projektområdets kommuner, social- och hälsovård, organisationer och församlingar. Målgruppen är kommunernas ledning och utbildningsväsendets personal, social- och hälsovårdspersonal i området, samt organisationer och församlingar som verkar i området. Kompetensen inom mental hälsa stärks genom att man anordnar MTEA1-, MTEA2- och NMEA-förstahjälputbildningar för yrkespersonal inom social- och hälsovård, utbildningsväsendet, församlingar och organisationer.

Som ett resultat av projektet kommer det att finnas 180 MTEA/NMTEA-kunniga i området som gått utbildningen och åtta (8) MTEA/NMTEA-instruktörer som kommer att utbilda nya MTEA/NMTEA-kunniga inom projektområdet. Dessutom kommer man att skapa en operativ modell för samordning och genomförande av utbildning och kompetens att skapas, och denna kommer att genomföras efter projektets slut som en del av normal verksamhet.

För verksamheten ansvarar

Jussi Salminen

Delaktighets- och kundrelationschef

Telefon: +358 44 780 9444

Tarja Viitala

Socionom, projektkoordinator

Mobiltelefon: +358 40 804 3203

Ta en titt också på dessa